Odpady komunalne

Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.
\

Chcesz zamówić usługi recyklingowe?

Podaj swoje miasto, a pokażemy dostępne dla Ciebie usługi
Wybierz usługę i podaj informację potrzebne do jej realizacji
Dokończ zamawianie i pozwól naszym partnerom zająć się resztą!

Odpady komunalne – definicja rodzaju odpadów

Zgodnie ze „Słownikiem ochrony środowiska” odpady komunalne nazywa się też odpadami bytowymi, a są one związane z działalnością człowieka. Powstają w gospodarstwach domowych, ale także w innych miejscach związanych z człowiekiem, to jest w firmach czy lokalach. Do odpadów komunalnych zalicza się także inne odpady, a mianowicie również takie, które ze względu na skład lub swój charakter są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Z odpadów komunalnych należy wyłączyć całkowicie odpady niebezpieczne, które wymagają odpowiedniego postępowania i utylizacji. Do odpadów komunalnych nie zalicza się materiałów powstałych w trakcie produkowania żywności i napojów, np. uszkodzone butelki, pozostałości z przerobu żywności. 

Odbiór odpadów komunalnych a segregacja – deklaracja śmieciowa

Gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe wytwarzające odpady komunalne obowiązuje odbiór odpadów komunalnych przez odpowiednie, przeznaczone do tego instytucje. Gmina, w związku z ustaleniami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może ustalić określoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Opłaty zazwyczaj różnią się w zależności od tego, czy mieszkańcy zamieszkują konkretne zabudowania – zabudowę wielolokalową czy dom jednorodzinny. Odbiór odpadów komunalnych następuje po wypełnieniu deklaracji śmieciowej (przez mieszkańca domu jednorodzinnego czy przez zarządcę wspólnoty, jeżeli chodzi o budynek wielolokalowy). Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych od firm zachodzi poprzez specjalistyczne firmy, z którymi przedsiębiorstwa najczęściej podpisują indywidualne umowy. Zgodnie z „Ustawą o odpadach” firma może zostać zwolniona z obowiązku wpisu do rejestru BDO, jeżeli wytwarza jedynie odpady komunalne, które powstają w części socjalnej dla pracowników, traktowane jako te, które powstają w gospodarstwach domowych. Jednak w przypadku wytwarzania pozostałych odpadów – obowiązek wpisu do rejestru BDO w zakresie wytwarzania takich odpadów nadal istnieje. 

Wywóz odpadów komunalnych – dla kogo przeznaczone są te usługi?

Objęcie mieszkańców systemem zbiórki odpadów komunalnych należy do zadań gmin. Mają one także za zadanie analizować potrzeby mieszkańców w kwestii gospodarowania odpadami. Gmina wybiera w drodze przetargu przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych i ich zagospodarowaniem. Jednakże odbiór odpadów komunalnych można zorganizować dodatkowo na własną rękę. Jest to bardzo popularne w przypadku przedsiębiorstw, które wytwarzają odpady komunalne, a także jednostek fizycznych czy szkół. Odpady komunalne odbierane są przez wyspecjalizowane firmy, które przejmują pełną odpowiedzialność za odbiór i utylizację odpadów komunalnych.

Wywóz śmieci od firm – czy wpis do BDO jest potrzebny?

Odbiór odpadów komunalnych z firm często jest prowadzony przez specjalistyczne firmy, które dostosowują się do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki nieruchomości. Firmy zajmujące się odpadami zazwyczaj świadczą pomoc w zakresie rejestracji w BDO, czyli Bazie Danych Odpadowych. Większość przedsiębiorstw obowiązuje wpis do rejestru BDO, jeżeli oddają one duże liczby odpadów ze specjalnych kategorii. Jednakże w przypadku wywozu i utylizacji odpadów komunalnych wytwórca odpadów nie ma obowiązku prowadzenia ich ewidencji. Firmy wytwarzające odpady komunalne nie potrzebują wpisu do BDO, a obowiązek ten nałożony jest na przedsiębiorstwa wytwarzające odpady inne niż komunalne. Należy jednak pamiętać, że odpadów niebezpiecznych nie można kwalifikować do odpadów komunalnych. Są to na przykład zużyte żarówki.

Utylizacja odpadów komunalnych – kto się tym zajmuje?

Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych należy do zadań gminy. Dodatkowo musi ona też analizować potrzeby mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami. Odpady komunalne odbierane są od domów jednorodzinnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, ale także od domków letniskowych i z nieruchomości, na których nikt nie mieszka, ale wytwarzane są odpady komunalne. W gminach działają Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-i), gdzie bezpłatnie możemy przekazać odpady. Punkty te odbierają różne kategorie odpadów komunalnych, ale także leki, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony i inne, które poddawane są następnie utylizacji. Jednak utylizacja odpadów rozpoczyna się w momencie segregacji odpadów przez nas. Następnie odpady są odbierane przez wyspecjalizowane firmy i w wielu przypadkach przerabiane na kolejne produkty.

Cena wywozu odpadów komunalnych – co na nią wpływa?

Cena wywozu odpadów komunalnych zależy od kilku czynników i wyliczana jest w wielu gminach według ustalonej przez radę gminy metody. Może to być liczba mieszkańców zamieszkująca daną nieruchomość, ilość zużytej wody na danej nieruchomości czy też powierzchnia lokalu mieszkalnego. Stawki za wywóz odpadów komunalnych mogą być wyższe, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny. Deklaracje składają także, oprócz właścicieli nieruchomości, zarządcy i administratorzy w przypadku spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych. Cena wywozu odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane firmy zależy też od ilości odbieranych odpadów. 

Nie znalazłeś oferty jakiej potrzebujesz?
Jeśli posiadasz złom, z którym nie wiesz co masz zrobić, a czystość nie jest Ci obojętna - skontaktuj się z nami. W aplikacji WasteMaster znajdziesz skup złomu, który spełni oba te oczekiwania. Sprawdź i przekonaj się, że warto!

Sprawdź także

Sprawdź aktualne oferty proponowanych usługodawców w pozostałych miastach

Pozostałe kategorie

Sprawdź aktualne oferty w pozostałych kategoriach

Klienci pytają również o:

co wrzucamy do czarnego pojemnika - ludzik na grafice wyrzuca śmieci i stoi czarny pojemnik
10-06-2023
Co wrzucamy do czarnego pojemnika?

Do czarnego pojemnika na odpady wrzucamy tzw. odpady zmieszane. Są to odpady, których nie możemy zaliczyć do żadnej z grup surowców wtórnych, które segregujemy na co dzień. Zate...

Więcej -->
Co wchodzi w skład odpadów komunalnych
15-03-2023
Co wchodzi w skład odpadów komunalnych?

Odpady komunalne są odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych, oprócz pojazdów wyłączonych z eksploatacji. Odpady komunalne nie zawierają odpadów niebezpiecznych, które ze...

Więcej -->
Co oznaczają odpady komunalne
04-03-2023
Co oznaczają odpady komunalne?

Odpady komunalne to odpady wytwarzane przez gospodarstwa domowe, z wyłączeniem pojazdów, które zakończyły eksploatację. Odpady komunalne nie są odpadami niebezpiecznymi, nawet j...

Więcej -->
Jak segregować odpady komunalne
02-03-2023
Jak segregować odpady komunalne?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, istnieją określone zasady segregacji odpadów. Prz...

Więcej -->
Co to są odpady komunalne – przykłady
01-03-2023
Co to są odpady komunalne – przykłady

Odpady komunalne to odpady z gospodarstw domowych, z wyłączeniem eksploatowanych pojazdów. Obejmują one papier i tekturę, odzież i tekstylia, odpady zielone, kuchenne i ogrodowe...

Więcej -->

Blog

Chętnie dzielimy się tym co nowe i według nas ciekawe;)

Obrazek przedstawia kobietę w białej podkoszulce i pomarańczowej bluzie, która segreguje odpady. Ilustracja ma obrazować temat bloga: "Odpady komunalne - definicja, rodzaje, kody".
28-06-2023
Odpady komunalne – definicja, kody, rodzaje

Obojętne, czy jesteśmy właścicielami firmy, czy osobą fizyczną – z pewnością produkujesz odpady. Jednak nie wszystkie pozostałości wytworzone w ramach działania przedsiębiorstwa...

Więcej -->
Zdjęcie przedstawia dwa kosze na śmieci. Jeden z nich jest żółty - na plastiki, metale, a drugi czarny - na odpady zmieszane. Fotografia ma przedstawiać problem odpadów zmieszanych - co wrzucać a czego nie?
17-04-2023
Odpady zmieszane – co wyrzucać, a co czego nie?

Segregacja odpadów na co dzień jest niezwykle ważna i potrzebna – dzięki temu możemy przyśpieszyć recykling pozostałości i ułatwić pracę sortowniom odpadów komunalnych. Wszyscy ...

Więcej -->
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – co warto wiedzieć?
17-03-2023
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – co warto wiedzieć?

Nieruchomości niezamieszkałe to takie, których nie zamieszkują go mieszkańcy. Na przykład to szkoły, urzędy, domy kultury i biblioteki, a także apteki, obiekty produkcyjne, usłu...

Więcej -->
Sortowanie odpadów komunalnych – zasady
16-03-2023
Sortowanie odpadów komunalnych – zasady

Coraz więcej osób zwiększa swoją swoją świadomość ekologiczną. Duży wpływ mają na to kampanie społeczne informujące, jak ważne jest dbanie o środowisko. Powinniśmy zagospodarowy...

Więcej -->
Copyright © 2022 Waste Master