Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.
\

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów – na czym polega?

Fotografia przedstawia dwa kubły na odpady na plaży na tle niebieskiego nieba. Jest to ilustracja do bloga o tytule: "Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów - na czym polega?".

Czym jest mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów? Jakie materiały są poddawane takim zabiegom? Czy to w rzeczywistości ekologiczny proces? Poszerzaj z nami swoją świadomość ekologiczną i dowiedz się, w jaki jeszcze sposób możemy przetwarzać nasze pozostałości – zachęcamy do lektury!

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów – definicja

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (w skrócie MBP) to proces, w wyniku którego możemy w sposób kompleksowy zrealizować przetwarzanie pozostałości w zgodzie z równowagą biologiczną. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11 września 2012 roku, jest to:

 • zbiór procesów mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów połączonych w jeden zintegrowany proces technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w celu ich przygotowania do procesów odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przekształcania lub składowania.

Zatem wiemy już, że MBP dotyczy przede wszystkim grupy odpadów zmieszanych. Rozporządzenie zakłada także, że technologiczne stacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania mogą się znajdować na terenie składowisk odpadów. Celem MBP jest po prostu rozdzielenie zmieszanych frakcji pozostałości za pomocą urządzeń mechanicznych. Po sfinalizowaniu procesu rozdzielania należy wyodrębnić elementy, które da się odzyskać materiałowo lub energetycznie – w ten sposób można zrecyklingować przynajmniej część odpadów zmieszanych.

W rozporządzeniu podkreśla się, że w przypadku odzyskanych materiałów i rozdzielonych frakcji należy zastosować hierarchię postępowania z odpadami. Co to znaczy? Oznacza to mniej więcej, że w działaniach dotyczących odpadów należy się stosować do właściwej hierarchii. Najpierw musimy zapobiec powstawaniu nowych odpadów, jeśli to nie wchodzi w grę – należy go przygotować do ponownego użycia, a jeśli to jest niemożliwe – przeprowadzić recykling substancji. I analogicznie kolejne w hierarchii są czynności takie jak: inne metody odzysku oraz unieszkodliwianie i najmniej pożądane – składowanie na wysypiskach odpadów.

Wiemy już zatem, o co chodzi z mechanicznym przetwarzaniem odpadów – co jednak z biologiczną częścią procesów MBP? Rozporządzenie dookreśla i tę część, zapis mówi nam o tym, że biologiczne przetwarzanie odpadów to m.in. działania przygotowujące odpad do:

 • składowania na składowiskach odpadów,
 • termicznego przekształcania odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie,
 • innych działań polegających na wykorzystaniu odpadów w całości lub części,
 • przetwarzania odpadów w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.

Zatem są to wszystkie czynności, które zakładają przekształcanie odpadów za pomocą zabiegów chemicznych, biologicznych etc. Celem MBP jest rozdzielenie i przetworzenie odpadów zmieszanych w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać pozostałości na przeróżne sposoby. W takim razie, jak dokładnie wygląda ten proces? Prezentuje się on następująco:

 1. Transport odpadów. Nasze odpady zmieszane najpierw muszą trafić do specjalnych miejsc (np. na składowiskach), które zajmują się MBP.
 2. Rozcinanie worków na śmieci w rozrywarce.
 3. Rozdzielanie mechaniczne poszczególnych frakcji – jeśli chodzi o ostateczne rozdzielanie, to odbywa się ono najczęściej ręcznie. To pracownicy sortowni wyrzucają z masy odpadów materiały, które do dalszych działań przetwórczych po prostu się nie nadają.
 4. Odseparowanie mechaniczne oddzielenie plastikowych butelek i tworzyw sztucznych typu PE, PET, PP etc. (za pomocą separatorów balistycznych, powietrznych) – są to frakcje materiałowe (tj. będą się one nadawać do recyklingu materiałowego).
 5. Odseparowanie frakcji kalorycznych, które staną się tzw. paliwem RDF – które po rozdrobnieniu będą służyły do produkcji energii.
 6. Odsianie na sicie metali żelaznych i nieżelaznych – przekazanie ich do obróbki biologicznej.

Potrzebujesz pomocy z utylizacją swoich odpadów?
Jeśli posiadasz złom, z którym nie wiesz co masz zrobić, a czystość stolicy i jej okolic nie jest Ci obojętna – skontaktuj się z nami.

Zalety mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

Jakie są główne założenia, cele oraz zalety mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów? Przede wszystkim MBP skupia się na uzyskaniu poszczególnych frakcji wyjściowych:

 • surowcowych – przeznaczanych do recyklingu,
 • wysokokalorycznych – przeznaczanych do produkcji paliwa RDF,
 • termicznych – przeznaczonych do obróbki termicznej,
 • biodegradowalnych – przeznaczanych do składowania i kompostowania.

Zatem nadrzędnym celem jest po prostu oddzielenie pozostałości zmieszanych w taki sposób, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać surowiec ukryty w odpadach. W nawiązaniu do gospodarki o obiegu zamkniętym także i procesy MBP są skupione na tym, aby jak najmniejsza ilość pozostałości musiała zostać zdeponowana na wysypisku, gdzie odpady zalegają, zanieczyszczają środowisko i nie są efektywnie wykorzystywane. Przede wszystkim MBP koncentruje się na wydobyciu z odpadów zmieszanych wszystkich możliwych surowców wtórnych – a co za tym idzie – skutkuje to zwiększeniem się liczby recyklingowanych materiałów. Jeśli chodzi o surowce typu bio – biologiczna część tych procesów skupia się na efektywnym wykorzystaniu i przygotowaniu substancji do rozkładu, a tym samym produkcji kompostu lub też biogazu (poczytaj więcej o biogazowniach tutaj).

Zalety mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów? Najważniejszą z nich jest przetwarzanie pozostałości zmieszanych, które z pozoru są  spisane „na straty” – w końcu zmieszane surowce wtórne nie zawsze będą się nadawać do recyklingu (jak np. w przypadku papierów, tektury etc.). Dzięki specjalistycznym zabiegom mechanicznym udaje się jednak oddzielić plastiki, metale, odpady bio, czy szkło z pozostałości zmieszanych. W ten sposób możemy efektywnie i ekonomicznie wykorzystywać surowce zawarte w odpadkach. Choć warto segregować odpady komunalne – warto jest mieć świadomość tego, że nawet odpady zmieszane są bardzo wydajne!

Copyright © 2022 Waste Master