Chemiczne - Odpady chemiczne | WasteMaster

Odpady chemiczne w Myśliborzu

Sprawdź aktualne oferty usługodawców

Abonament BDO - Standard 360 zł (netto) za 12 miesięcy*
  • wpis do BDO za 0 zł
  • ewidencja odpadów do 10 KPO/KEO w miesiącu
  • preferencyjne ceny za odpad
  • zintegorwane narzędzie do ewidencji, jak i sprzedaży odpadu
Zostaw dane kontaktowe, a zadzownimy do Ciebie nawet w 15 minut.
Formularz kontaktowy
*przy płatności z góry za rok.
W roliczeniu miesięcznym cena wynosi 49 zł (netto).
Abonament BDO - Premium 789 zł (netto) za 12 miesięcy*
  • wpis do BDO za 0 zł
  • ewidencja odpadów do 25 KPO/KEO w miesiącu
  • preferencyjne ceny za odpad
  • zintegorwane narzędzie do ewidencji, jak i sprzedaży odpadu
Zostaw dane kontaktowe, a zadzownimy do Ciebie nawet w 15 minut.
Formularz kontaktowy
*przy płatności z góry za rok.
W roliczeniu miesięcznym cena wynosi 99 zł (netto).
Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.

Kwota brutto
Bezpłatna utylizacja
Szczegóły

Chcesz zamówić usługi recyklingowe?

Podaj swoje miasto, a pokażemy dostępne dla Ciebie usługi
Wybierz usługę i podaj informację potrzebne do jej realizacji
Dokończ zamawianie i pozwól naszym partnerom zająć się resztą!

Rodzaje odpadów chemicznych w Myśliborzu

Możemy wyróżnić odpady chemiczne w Myśliborzu organiczne i nieorganiczne. Pierwsza z grup obejmuje swoim zakresem związki chemiczne z węglem. Można do tej grupy zaliczyć rozpuszczalniki i ługi macierzyste, wapna pokarbidowe, popłuczyny i pozostałości po destylacji. Instytucje utylizujące odpady chemiczne w Myśliborzu wymieniają również kategorię nieorganiczną, która składa się ze związków nie zawierających węgla. Mogą to być np. metale ciężkie, kwas chlorowodorowy, kwas siarkowy, azotowy, sole, roztwory, wodorotlenki, tlenki metali, rtęć czy arsen. Jeśli chodzi o właśnie te materiały, są one szeroko stosowane w laboratoriach, zakładach chemicznych, zbrojeniowych. Wszystkie z wymienionych grup, potrafią być bardzo szkodliwe - dlatego niezbędnym jest, aby utylizować odpady chemiczne w Myśliborzu. Pamiętaj o właściwym zabezpieczeniu pozostałości!

Właściwości odpadów chemicznych w Myśliborzu

Niezwykle istotne, w kontekście odbioru odpadów chemicznych w Myśliborzu, są charakterystyczne cechy tego typu śmieci. To, z jakim materiałem mamy do czynienia warunkuje sposoby przechowywania, a także rodzaj dezaktywacji chemicznej. Zatem odpady tej kategorii mogą być: łatwopalne, toksyczne, radioaktywne, wybuchowe, żrące, trujące. Dzięki GHS – Globalnie Zharmonizowanego Systemowi Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów – możemy wymienić trzy rodzaje niebezpieczeństwa: fizyczne, dla zdrowia oraz dla środowiska. Każdy niebezpieczny materiał chemiczny powinien być oznaczony konkretnym piktogramem – zazwyczaj w żółtym trójkącie. Nie zapominaj o powyższej klasyfikacji, ponieważ przyda się ona podczas tymczasowego składowania oraz przygotowania do odbioru odpadów chemicznych w Myśliborzu.

Co musisz wiedzieć o utylizacji odpadów chemicznych w Myśliborzu - baza informacji

Prowadzenie laboratoriów czy fabryk produkcyjnych jest związane z wytwarzaniem odpadów chemicznych w Myśliborzu. Można się z nimi spotkać głównie w tych miejscach, ale i w zakładach zajmujących się przetwórstwem ropy, placówkach farmakologicznych, kosmetologicznych, przemysłowych, produkcyjnych, ale i placówkach edukacyjnych, w szkołach, na uniwersytetach. Także placówki badawcze związane z medycyną produkują spore ilości materiałów, nadających się do oddania przedsiębiorstwom utylizującym odpady medyczne w Myśliborzu. Jeżeli okaże się, że jako producent tego rodzaju materiałów, nie oddasz ich do odpowiedniej placówki lub punktu PSZOK-u (jeśli posiadasz małe ilości takich śmieci i nie są one niebezpieczne) - mogą Ci grozić bolesne kary. Kodeks Karny określa, że za nielegalne składowanie lub porzucanie śmieci może zostać nałożona kara do 5 lat pozbawienia wolności lub 8 lat, jeśli mówimy o odpadach niebezpiecznych. Należy zaznaczyć, że na wytwórcach ciąży obowiązek przechowywania śmieci w odpowiednich pojemnikach na odpady chemiczne w Myśliborzu. W ten sposób stwarzasz bezpieczne warunki pracy dla Twoich współpracowników. Ciekawą informacją jest to, że naukowcy, w tym polscy, pracują nad recyklingiem odpadów medycznych w Myśliborzu, z których będziemy pozyskiwać składniki do produkcji powszechnie używanych lekarstw, takich jak np. ibuprofen. Chcesz dowiedzieć się więcej o pozostałościach chemicznych? Czytaj dalej - a wszystkiego się dowiesz!

Cennik utylizacji odpadów chemicznych w Myśliborzu - co go kształtuje?

Cennik utylizacji odpadów chemicznych w Myśliborzu jest trudny do określenia, w zasadzie liczy się każdy indywidualny przypadek. Jednak wielkość ceny jest zależna od kilku czynników: typu pozostałości, ilości odpadu, tego, jak bardzo jest toksyczny, jak trudno go przewieźć i do jakiej lokalizacji. Koszty utylizacji odpadów chemicznych w Myśliborzu mogą wzrosnąć jeżeli niezadbałeś o odpowiednie zabezpieczenie swoich śmieci lub gdy jest on wyjątkowo kłopotliwy w transporcie (np. gdy należy zaangażować cysternę). Wyjątkowo istotne jest podanie właściwej masy swojego odpadu, ponieważ od tego zależy wielkość podstawianego pojazdu. Pamiętaj także o tym, że im większe jest Twoje oddalenie od placówki odbierającej odpady chemiczne w Myśliborzu, tym bardziej zwiększy się cena za usługę. Chcesz otrzymać precyzyjne oszacowanie kosztów utylizacji odpadów chemicznych w Myśliborzu? Zadzwoń do WasteMaster - pomożemy Ci w optymalizacji gospodarki odpadowej kompletnie za darmo!

Jak wyglądają kwestie formalne w kontekście odbioru odpadów chemicznych w Myśliborzu?

Kiedy mówimy o odbiorze odpadów chemicznych w Myśliborzu, to kwestie formalne wyglądają analogicznie, jak w przypadku reszty pozostałości. Każdy właściciel firmy lub właściciel rolny (posiadający więcej niż 75 ha gruntów) musi posiadać konto w BDO. W innym razie, także jeśli użytkownik nie rejestruje regularnie swoich pozostałości, grożą bolesne grzywny. WasteMaster współpracuje tylko z legalnymi podmiotami, w związku z czym tego samego wymagamy od naszych użytkowników. Jeśli należysz do wyżej wymienionej grupy - nie zapomnij o uzupełnieniu Karty Przekazania Odpadu. Musisz ją później oddać kierowcy, który zabierze Twoje śmieci. Finalną formalnością jest Karta Ewidencji Odpadowej - dowód na zgodność z prawem w razie inspecji. Całość wymienionych wcześniej dokumentów posługuje się kodami odpadów. Są one przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2020 roku i określają miejsce pochodzenia pozostałości, jej charakterystykę i typ. Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestiach formalnych lub w sprawie cennika utylizacji odpadów chemicznych w Myśliborzu - zgłoś się do WasteMaster!

Przechowywanie odpadów chemicznych w Myśliborzu

Zatem wiemy już, jaimi cechami odznaczają się odpady chemiczne w Myśliborzu, warto jeszcze wspomnieć o zasadach przechowywania tych substancji. Muszą być one (tymczasowo) składowane we właściwych pojemnikach na odpady chemiczne w Myśliborzu, które są przystosowane do danego materiału. Część substancji można oczywiście wylać np. do zlewu, jednak muszą to być ciecze neutralne i niezagrażające ani przyrodzie, ani człowiekowi. W każdym przypadku należy przestrzegać zasad BHP. Niektóre materiały można poddać dezaktywacji, jednak najczęściej ma to miejsce w laboratoriach lub dopiero w placówkach utylizujących odpady chemiczne w Myśliborzu. W przypadku większych zakładów pracy, często to właśnie personel firmy wywozowej, za pomocą cystern czy ciężarówek biorą na siebie ciężar przygotowania śmieci do wywózki. Naszym obowiązkiem wówczas, jest stworzenie komfortowych warunków pracy dla tych ludzi. W przypadku mniejszych ładunków pojemniki na odpady chemiczne w Myśliborzu możemy otrzymać od producenta lub od niego takie opakowania nabyć. Samo przechowywanie śmieci w miejscu pracy musi być maksymalnie bezpieczne - trzeba wziąć pod uwagę stan skupienia materiału, właściwości, temperaturę, ilość oraz to, z jakimi innymi substancjami nie można trzymać naszego odpadu. W razie jakikolwiek pytań, odsyłamy do Ustawy o Odpadach z 2001 roku i na naszą platformę internetową.

Czym są odpady chemiczne w Myśliborzu?

Według danych udostępnionych przez Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie, za odpady chemiczne w Myśliborzu uważamy się m.in.: zbędne produkty podstawowe i uboczne syntez, pozostałości poreakcyjne, substancje pobrane do analiz, próbki po wykonaniu analiz, materiały powstałe w wyniku prób technologicznych, przeterminowane odczynniki oraz zużyte i zbędne rozpuszczalniki. Możemy jeszcze dodać do tej listy wszelką chemię poprodukcyjną, część odpadów pochodzących z produkcji paliw, leki etc. Przykładami odpadów chemicznych w Myśliborzu są wszelkie kwasy, rozpuszczalniki, popłuczyny, farby, kleje, środki owadobójcze i leki po terminie. Najczęściej niebezpieczne pozostałości chemiczne są trzymane w dużych zbiornikach przemysłowych, dlatego niezbędne jest ich regularne opróżnianie i mycie. Jeśli nie jesteś pewien, czy Twój odpad zalicza się do grupy pozostałości chemicznych – zadzwoń do ekspertów z WasteMaster – udzielimy Ci wszystkich najważniejszych informacji!

Zamawianie odbioru odpadów chemicznych w Myśliborzu

Aby zrealizować odbiór odpadów chemicznych w Myśliborzu wystarczy mieć dostęp do internetu lub telefonu. Wyszukaj WasteMaster, skontaktuj się z nami i poczekaj chwilę na naszą odpowiedź. Możesz się do nas zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy, rozmowę telefoniczną lub możesz użyć naszej aplikacji samodzielnie. I numer telefonu, jak i formularz oraz aplikację, znajdziesz na naszej stronie internetowej. Udziel nam charakterystyki swoich śmieci, a także wymaganiami dotyczącymi kosztów utylizacji odpadów chemicznych w Myśliborzu. Później nasi eksperci wyślą Ci szacunkową cenę Twoich odpadów wraz z wykazem placówek i firm utylizujących odpady chemiczne w Myśliborzu. Jeżeli preferujesz sam użyć naszej aplikacji (w wcześniejszym wariancie to Opiekunowie Klienta w Twoim imieniu zamieszczają zlecenie do aplikacji, w ten sposób zbierają dane, które później dostaniesz), również jest taka opcja. Dodaj w niej zlecenie, zdjęcie, a także dookreślenie dotyczące kosztów utylizacji odpadów chemicznych w Myśliborzu, a Twój Opiekun Klienta przekieruje do Ciebie trafne oferty. W każdym przypadku nasza usługa jest kompletnie darmowa, a Twoja decyzja autonomiczna - my jedynie dostarczamy Ci opcji!

Sprawdź także

Sprawdź aktualne oferty proponowanych usługodawców w pozostałych miastach

Klienci pytają również o:

Utylizacja kwasu siarkowego – cena
08-09-2022
Utylizacja kwasu siarkowego – cena

Interesuje Cię utylizacja kwasu siarkowego? Cena usługi gra ważną rolę, jednak bardzo trudno jednoznacznie ją ustalić. Jej wysokość zależy od szeregu czynników, takich jak ilość...

Więcej -->
Gdzie oddać odpady chemiczne ze szkoły?
08-09-2022
Gdzie oddać odpady chemiczne ze szkoły?

Odpady chemiczne ze szkoły najlepiej jest oddać do wyspecjalizowanych w tym celu firm. Dzięki temu będziesz miał pewność, że wszystko przebiegnie bezpiecznie i w zgodzie z liter...

Więcej -->
Gdzie oddać odpady laboratoryjne?
08-09-2022
Gdzie oddać odpady laboratoryjne?

Odpady laboratoryjne najlepiej jest oddać do przedsiębiorstw, które specjalizują się w ich odbiorze i utylizacji. Takie podmioty muszą posiadać szereg uprawnień i pozwoleń, aby ...

Więcej -->
Gdzie oddać odpady chemiczne?
05-09-2022
Gdzie oddać odpady chemiczne?

Odpady chemiczne najlepiej jest oddać do wyspecjalizowanych firm, które zajmują się ich przewozem i utylizacją. Tego typu podmioty znajdziesz w naszej aplikacji WasteMaster. Moż...

Więcej -->
Gdzie wyrzucić stare farby i lakiery?
05-09-2022
Gdzie wyrzucić stare farby i lakiery?

Stare farby i lakiery najlepiej jest oddać do najbliższego PSZOK-a (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), który znajduje się w każdej gminie. Wystarczy wyszukać go np...

Więcej -->
Gdzie utylizować odczynniki chemiczne?
04-09-2022
Gdzie utylizować odczynniki chemiczne?

Odczynniki chemiczne najlepiej jest utylizować w specjalistycznych przedsiębiorstwach, które świadczą takie usługi. Tego typu substancje zaliczane są do odpadów niebezpiecznych ...

Więcej -->
Gdzie najlepiej utylizować chemikalia?
03-09-2022
Gdzie najlepiej utylizować chemikalia?

Chemikalia najlepiej utylizować w wyspecjalizowanych do tego przedsiębiorstwach. Firmy te muszą posiadać szereg uprawnień i zezwoleń, aby móc przewozić odpady niebezpieczne, jak...

Więcej -->

Opinie klientów

Sprawdź jak działamy i oceń nas

24 Grudnia, 2021

Bezpłatne usługi organizacyjne - brzmi jak marzenie każdego przedsiębiorcy! Usługi na wysokim poziomie, konsultanci mili i pomocni, szybko wycenili moje ługi macierzyste i zrealizowali odbiór odpadów chemicznych w Myśliborzu.

Ocena 5/5
24 Grudnia, 2021

Chciałem się zorientować, jak wygląda cennik utylizacji odpadów chemicznych - nie miałem czasu wysyłać zapytań do każdej firmy w okolicy. WasteMaster zamiast cennika przysłało mi listę ofert z wyceną, co jest o wiele lepszą sprawą. Warto!

Ocena 5/5
24 Grudnia, 2021

Polecam szczerze - to pierwszy raz, kiedy pozbyłam się tak szybko swoich chemikaliów ropopochodnych! WasteMaster naprawdę daje radę!

Ocena 4/5
24 Grudnia, 2021

Zaoszczędziłam dużo czasu, który normalnie marnowałam na szukanie właściwej oferty odbioru odpadów chemicznych w Myśliborzu!

Ocena 4/5
24 Grudnia, 2021

Nie byłem przekonany, co zrobić ze sporymi ilościami kwasu siarkowego, który został wykorzystany na mojej uczelni. Jednak wystarczył telefon do WasteMaster - i wiem wszystko!

Ocena 5/5

Blog

Chętnie dzielimy się tym co nowe i według nas ciekawe;)

Co to są odpady chemiczne? Właściwości odpadów i odczynników chemicznych
06-09-2022
Co to są odpady chemiczne? Właściwości odpadów i odczynników chemicznych

W dzisiejszych czasach chemia przynosi nam prawdziwe zdobycze naukowe i cywilizacyjne na różnych polach działalności człowieka. Dzięki niej jesteśmy w stanie zrobić o wiele więc...

Więcej -->
Zasady utylizacji odpadów chemicznych
05-09-2022
Zasady utylizacji odpadów chemicznych

Odpady w laboratorium chemicznym mogą być problematyczne. Tego typu materiały często stanowią zagrożenie dla zdrowia a nawet życia ludzi, oraz środowiska naturalnego. Dlatego ta...

Więcej -->
Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych
30-03-2022
Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych

Obowiązująca w Polsce i wielu krajach Unii Europejskiej klasyfikacja odpadów niebezpiecznych została stworzona z uwzględnieniem właściwości wybranego produktu. To podstawowe cec...

Więcej -->
Copyright © 2022 Waste Master
533 874 679
Telefon