Chemiczne - Odpady chemiczne | WasteMaster

Odpady chemiczne w Kielcach

Sprawdź aktualne oferty usługodawców

Abonament BDO - Standard 360 zł (netto) za 12 miesięcy*
  • wpis do BDO za 0 zł
  • ewidencja odpadów do 10 KPO/KEO w miesiącu
  • preferencyjne ceny za odpad
  • zintegorwane narzędzie do ewidencji, jak i sprzedaży odpadu
Zostaw dane kontaktowe, a zadzownimy do Ciebie nawet w 15 minut.
Formularz kontaktowy
*przy płatności z góry za rok.
W roliczeniu miesięcznym cena wynosi 49 zł (netto).
Abonament BDO - Premium 789 zł (netto) za 12 miesięcy*
  • wpis do BDO za 0 zł
  • ewidencja odpadów do 25 KPO/KEO w miesiącu
  • preferencyjne ceny za odpad
  • zintegorwane narzędzie do ewidencji, jak i sprzedaży odpadu
Zostaw dane kontaktowe, a zadzownimy do Ciebie nawet w 15 minut.
Formularz kontaktowy
*przy płatności z góry za rok.
W roliczeniu miesięcznym cena wynosi 99 zł (netto).
Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.

Kwota brutto
Bezpłatna utylizacja
Szczegóły

Chcesz zamówić usługi recyklingowe?

Podaj swoje miasto, a pokażemy dostępne dla Ciebie usługi
Wybierz usługę i podaj informację potrzebne do jej realizacji
Dokończ zamawianie i pozwól naszym partnerom zająć się resztą!

W jaki sposób przechowywać odpady chemiczne w Kielcach

W nawiązaniu do specyficznych właściwości tych pozostałości, wytwórca odpadów chemicznych w Kielcach jest zobligowany do odpowiedniego przechowywania takich śmieci. W zależności od substancji (niektóre obojętne pozostałości można np. wylać do zlewu) należy postępować według konkretnych procedur BHP. Dany odpad musi zostać umieszczony w pojemniku na odpady chemiczne w Kielcach, który najczęściej otrzymuje się od producenta lub u niego nabywa, a następnie należy dokonać jego dezaktywacji. Jest to zabieg wymagający użycia innych materiałów chemicznych. Jeżeli dezaktywacja jest niemożliwa, należy przy pamiętaniu o szczególnej ostrożności, włożyć odpady do pojemników. Często w przypadku dużych zakładów chemicznych, z placówki utylizującej odpady chemiczne w Kielcach przyjeżdża pojazd typu cysterna, więc po stronie wytwórcy pozostałości leży jedynie stworzenie odpowiednich warunków pracy dla persolenu wywozowego. Warto sprawdzić dokładną charakterystykę swojego odpadu, ponieważ w zależności od środowiska w laboratorium czy zakładzie pracy – tak będzie się reagowała dana substancja i taki pojemnik na odpady chemiczne w Kielcach musi zostać użyty. Należy wziąć pod uwagę charakterystyczne cechy materiałów, temperaturę, stan skupienia, a także dodatkowe dane (np. w towarzystwie, jakich związków lepiej nie trzymać danej substancji). W razie wszelkich pytań warto zajrzeć do Ustawy o Odpadach z 2001 roku lub wystarczy zadzwonić do WasteMaster – nasi eksperci z pewnością Ci pomogą!

Zamawianie odbioru odpadów chemicznych w Kielcach

Aby zamówić odbiór odpadów chemicznych w Kielcach posiadać dostęp do internetu lub telefonu. Wyszukaj WasteMaster, skontaktuj się z nami i poczekaj chwilę na informację zwrotną. Możesz się do nas zgłosić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, rozmowy telefonicznej lub możesz użyć naszej aplikacji samodzielnie. I numer telefonu, jak i formularz do wyceny oraz aplikację, możesz wyszukać na naszej stronie internetowej. Udziel nam charakterystyki swoich śmieci, a także wymaganiami dotyczącymi kosztów utylizacji odpadów chemicznych w Kielcach. Później nasi eksperci wyślą Ci wycenę Twoich odpadów wraz z listą placówek i firm utylizujących odpady chemiczne w Kielcach. Jeżeli preferujesz sam użyć naszej aplikacji (w wcześniejszym wariancie to Opiekunowie Klienta w Twoim imieniu dodają zlecenie do aplikacji, w ten sposób zbierają dane, które później dostaniesz), również jest taka opcja. Dodaj w niej zlecenie, zdjęcie, a także dookreślenie dotyczące kosztów utylizacji odpadów chemicznych w Kielcach, a Twój Opiekun Klienta skieruje do Ciebie pasujące oferty. We wszystkich przypadkach nasza usługa jest całkowicie darmowa, a Twoja decyzja autonomiczna - nie będziemy na nią wpływać!

Charakterystyka odpadów chemicznych w Kielcach

Czym charakteryzują się odpady tego rodzaju? W zależności od posiadanego surowca, takie mamy zasady przechowywania i odbioru odpadów chemicznych w Kielcach. Z tego powodu bardzo istotnym jest, abyśmy wiedzieli, jakie właściwości mają nasze pozostałości. Podstawowymi cechami odpadów z podanej grupy są: łatwopalność, wybuchowość, toksyczność, radioaktywność, ale i takie pozostałości mogą być żrące czy trujące. W związku z tym koniecznie trzeba zachować najwyższą ostrożność! Dzięki GHS (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów) możemy wyróżnić kilka pól zagrożenia takimi materiałami. Mianowicie niebezpieczeństwo może być fizyczne, zdrowotne lub środowiskowe. W kontekście odbioru odpadów chemicznych w Kielcach istotny jest element oznakowania takich substancji - zazwyczaj jest to żółty trójkąt z konkretnym piktogramem.

Co warto wiedzieć o utylizacji odpadów chemicznych w Kielcach

Jeżeli posiadasz laboratorium, czy zakład wytwórstwa materiałów chemicznych, to z pewnością zetknąłeś się z kłopotem odpadów chemicznych w Kielcach. Są one produkowane nie tylko w laboratoriach, ale i np. zakładach zajmujących się substancjami ropopochodnymi, zakładach medycznych, w farmakologii, kosmetologii, a także w przedsiębiorstwach prywatnych. Oprócz tego instytucje badawcze, szkoły i uniwersytety korzystają oraz zużywają spore ilości substancji pochodzenia chemicznego. Co z nimi począć? Nie można ich po prostu wyrzucić ani składować w swoim zakładzie pracy. Na wytwórcę takich odpadów nałożony jest przymus przekazania ich do punktów utylizacji odpadów chemicznych w Kielcach. W razie zlekceważenia tego obowiązku lub oddawania śmieci na dzikie wysypiska (co w Polsce wciąż niestety ma miejsce) - grozi nam kara więzienia do lat 5 lub 8, jeśli mówimy o rozdysponowywanie materiałami niebezpiecznymi. Odpady chemiczne w Kielcach muszą zostać poddane właściwej dezaktywacji i zneutralizowaniu - w przeciwnym razie stanowią wielkie zagrożenie dla przyrody i życia ludzkiego. Muszą być składowane we właściwych pojemnikach na odpady chemiczne w Kielcach, tak aby nie zagrażały Twoim współpracownikom czy ekipie wywożącej śmieci. Co interesujące, naukowcy (w tym Polacy) pracują nad metodami recyklingu tego typu śmieci. Badania wykazują, że część materiałów, które zwyczaje dzisiaj się marnuje, nadaje się do produkcji popularnych leków, takich jak, chociażby ibuprofen. Chcesz dowiedzieć się, jak zrealizować odbiór odpadów chemicznych w Kielcach? Czytaj *#dalej|do końca#*#, a wszystkiego się dowiesz!

Przykłady odpadów chemicznych w Kielcach

Według ustaleń Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, odpady chemiczne w Kielcach to głównie zbędne produkty uboczne syntez, resztki poreakcyjne, substancje pobrane do analiz, próbki po wykonaniu analiz, materiały powstałe w wyniku prób technologicznych, przeterminowane odczynniki czy leki, a także zbędne lub zużyte rozpuszczalniki. Jak łatwo zauważyłeś, te materiały związane są głównie z działalnością naukową, akademicką oraz laboratoryjną. Możemy także wyróżnić materiały produkowane w zakładach produkcyjnych, chemicznych etc. Z tej grupy możemy wyróżnić nastepujące odpady chemiczne w Kielcach: chemię poprodukcyjną, odpady paliw, kwasy, stare leki, rozpuszczalniki, farby, popłuczyny, kleje czy środki owadobójcze. W fabrykach, gdzie produkuje się taki pozostałości, zazwyczaj chemia (głównie ta w stanie ciekłym) jest trzymana w specjalnych zbiornikach. W momencie, kiedy opróżniasz taki rezerwuar, pamiętaj o tym, że należy go oczyścić po każdym takim zabiegu. Nie potrafisz zidentyfikować swojego odpadu? Skontaktuj się z WasteMaster - odpowiemy na wszelkie Twoje pytania!

Kwestie formalne skupione wokół odbioru odpadów chemicznych w Kielcach

Jeśli chodzi o kwestie formalne, są one analogiczne tak jak w przypadku innych rodzajów odpadów. Będąc właścicielem przedsiębiorstwa lub rolnikiem posiadającym powyżej 75 ha ziemi – musisz prowadzić regularną ewidencję odpadów w systemie BDO. W WasteMaster nawiązujemy współpracę jedynie z legalnymi firmami transportowymi działającymi zgodnie z konwencją ADR oraz legalnymi placówkami zajmującymi się utylizacją odpadów chemicznych. Cenniki w Kielcach takich instytucji określają ceny współpracy z legalnymi przedsiębiorstwami – a więc zarejestrowanymi w BDO. Brak prowadzenia tam konta może skutkować grzywnami sięgającymi do miliona złotych. Ponadto firmy muszą przed odbiorem odpadów chemicznych w Kielcach uzupełnić Kartę Przekazania Odpadów kierowcy, który wywozi nasze śmieci. Dodatkowo bardzo istotne jest aby *#*wypełnić Kartę Ewidencji Odpadowej, na wypadek kontroli policyjnej. Każdy z powyżej wymienionych druków posługuje się kodami odpadów, które znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2020 roku, dotyczącego katalogu odpadów. Praktycznie całość oznaczeń substancji chemicznych znajdziesz także na naszej stronie. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu!

Typy odpadów chemicznych w Kielcach

Możemy podzielić ogół odpadów chemicznych w Kielcach na dwie klasyfikacje: organiczną i nieorganiczną. Do pierwszej z grup możemy zaliczyć wszelkie związki zawierające węgiel lub jego domieszkę. Mogą to być odpady takie jak: rozpuszczalniki i ługi macierzyste, wapna pokarbidowe, popłuczyny, a także pozostałości po destylacji. Kategoria pozostałości nieorganicznych obejmuje te materiały, które z węgla zbudowane nie są i nie posiadają jego domieszek. Zatem instytucje utylizujące odpady chemiczne w Kielcach, które zajmują się materiałami nieorganicznymi odbiorą od Ciebie wszystkie metale ciężkie, kwasy chlorowodorowe, siarkowe, azotowe, sole, roztwory, wodorotlenki, tlenki metali, ale także rtęć czy arsen. Tego rodzaju odpady wytwarzane są w zakładach medycznych, przemysłowych, zbrojeniowych, czy petrochemicznych. Wszystkie wyżej wymienione materiały mogą być bardzo niebezpieczne - dlatego koniecznie zadbaj o ich szybką wywózkę do przedsiębiorstw utylizujących odpady chemiczne w Kielcach.

Cennik utylizacji odpadów chemicznych w Kielcach - co go kształtuje?

Cennik utylizacji odpadów chemicznych w Kielcach jest trudny do sprecyzowania, w zasadzie liczy się każdy osobny przypadek. Jednak wysokość ceny jest uzależniona od kilku elementów: rodzaju pozostałości, masy odpadu, tego, jak bardzo jest niebezpieczny, jak trudno go przetransportować i do jakiej lokalizacji. Koszty utylizacji odpadów chemicznych w Kielcach mogą wzrosnąć jeżeli niezabezpieczyłeś odpowiednio swoich śmieci lub gdy jest on wyjątkowo kłopotliwy w transporcie (np. gdy należy zaangażować cysternę). Wyjątkowo ważne jest podanie właściwej masy swojego odpadu, ponieważ od tego zależy wielkość podstawianego samochodu. Pamiętaj także o tym, że im większe jest Twoje oddalenie od placówki odbierającej odpady chemiczne w Kielcach, tym bardziej zwiększy się cena za usługę. Chciałbyś otrzymać dokładne oszacowanie kosztów utylizacji odpadów chemicznych w Kielcach? Zadzwoń do WasteMaster - pomożemy Ci w zoptymalizowaniu gospodarki odpadowej kompletnie za darmo!

Sprawdź także

Sprawdź aktualne oferty proponowanych usługodawców w pozostałych miastach

Pozostałe kategorie

Sprawdź aktualne oferty w pozostałych kategoriach

Klienci pytają również o:

Utylizacja kwasu siarkowego – cena
08-09-2022
Utylizacja kwasu siarkowego – cena

Interesuje Cię utylizacja kwasu siarkowego? Cena usługi gra ważną rolę, jednak bardzo trudno jednoznacznie ją ustalić. Jej wysokość zależy od szeregu czynników, takich jak ilość...

Więcej -->
Gdzie oddać odpady chemiczne ze szkoły?
08-09-2022
Gdzie oddać odpady chemiczne ze szkoły?

Odpady chemiczne ze szkoły najlepiej jest oddać do wyspecjalizowanych w tym celu firm. Dzięki temu będziesz miał pewność, że wszystko przebiegnie bezpiecznie i w zgodzie z liter...

Więcej -->
Gdzie oddać odpady laboratoryjne?
08-09-2022
Gdzie oddać odpady laboratoryjne?

Odpady laboratoryjne najlepiej jest oddać do przedsiębiorstw, które specjalizują się w ich odbiorze i utylizacji. Takie podmioty muszą posiadać szereg uprawnień i pozwoleń, aby ...

Więcej -->
Gdzie oddać odpady chemiczne?
05-09-2022
Gdzie oddać odpady chemiczne?

Odpady chemiczne najlepiej jest oddać do wyspecjalizowanych firm, które zajmują się ich przewozem i utylizacją. Tego typu podmioty znajdziesz w naszej aplikacji WasteMaster. Moż...

Więcej -->
Gdzie wyrzucić stare farby i lakiery?
05-09-2022
Gdzie wyrzucić stare farby i lakiery?

Stare farby i lakiery najlepiej jest oddać do najbliższego PSZOK-a (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), który znajduje się w każdej gminie. Wystarczy wyszukać go np...

Więcej -->
Gdzie utylizować odczynniki chemiczne?
04-09-2022
Gdzie utylizować odczynniki chemiczne?

Odczynniki chemiczne najlepiej jest utylizować w specjalistycznych przedsiębiorstwach, które świadczą takie usługi. Tego typu substancje zaliczane są do odpadów niebezpiecznych ...

Więcej -->
Gdzie najlepiej utylizować chemikalia?
03-09-2022
Gdzie najlepiej utylizować chemikalia?

Chemikalia najlepiej utylizować w wyspecjalizowanych do tego przedsiębiorstwach. Firmy te muszą posiadać szereg uprawnień i zezwoleń, aby móc przewozić odpady niebezpieczne, jak...

Więcej -->

Opinie klientów

Sprawdź jak działamy i oceń nas

24 Grudnia, 2021

Bardzo polecam współpracę z WasteMaster! Znaleźli dla mnie bardzo korzystną firmę odbierającą odpady chemiczne w Kielcach!

Ocena 5/5
24 Grudnia, 2021

Bardzo polecam usługi WasteMaster. Z ich pomocą mogłem się skupić na rzeczach ważniejszych niż zarządzanie odpadami chemicznymi w Kielcach.

Ocena 5/5
24 Grudnia, 2021

Jestem usatysfakcjonowana - konsultanci z WasteMaster stanęli na wysokości zadania i znaleźli dla mnie korzystą firmę, która odbierze moje wapna pokarbidowe i popłuczyny. Polecam mocno!

Ocena 5/5
24 Grudnia, 2021

W mojej opinii naprawdę wartościowa usługa. Przesłałem formularz i naprawdę do 15 minut dostałem wycenę!

Ocena 5/5
24 Grudnia, 2021

Utylizuję odpady chemiczne w Kielcach tylko z WasteMaster - zawsze znajdują dla mnie interesujące oferty i dzięki ich wycenie nie jestem zmuszony do wypełniania miliona formularzy w innych firmach!

Ocena 5/5

Blog

Chętnie dzielimy się tym co nowe i według nas ciekawe;)

Co to są odpady chemiczne? Właściwości odpadów i odczynników chemicznych
06-09-2022
Co to są odpady chemiczne? Właściwości odpadów i odczynników chemicznych

W dzisiejszych czasach chemia przynosi nam prawdziwe zdobycze naukowe i cywilizacyjne na różnych polach działalności człowieka. Dzięki niej jesteśmy w stanie zrobić o wiele więc...

Więcej -->
Zasady utylizacji odpadów chemicznych
05-09-2022
Zasady utylizacji odpadów chemicznych

Odpady w laboratorium chemicznym mogą być problematyczne. Tego typu materiały często stanowią zagrożenie dla zdrowia a nawet życia ludzi, oraz środowiska naturalnego. Dlatego ta...

Więcej -->
Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych
30-03-2022
Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych

Obowiązująca w Polsce i wielu krajach Unii Europejskiej klasyfikacja odpadów niebezpiecznych została stworzona z uwzględnieniem właściwości wybranego produktu. To podstawowe cec...

Więcej -->
Copyright © 2022 Waste Master
533 874 679
Telefon