Chemiczne - Odpady chemiczne | WasteMaster

Odpady chemiczne w Pionkach

Sprawdź aktualne oferty usługodawców

Abonament BDO - Standard 360 zł (netto) za 12 miesięcy*
  • wpis do BDO za 0 zł
  • ewidencja odpadów do 10 KPO/KEO w miesiącu
  • preferencyjne ceny za odpad
  • zintegorwane narzędzie do ewidencji, jak i sprzedaży odpadu
Zostaw dane kontaktowe, a zadzownimy do Ciebie nawet w 15 minut.
Formularz kontaktowy
*przy płatności z góry za rok.
W roliczeniu miesięcznym cena wynosi 49 zł (netto).
Abonament BDO - Premium 789 zł (netto) za 12 miesięcy*
  • wpis do BDO za 0 zł
  • ewidencja odpadów do 25 KPO/KEO w miesiącu
  • preferencyjne ceny za odpad
  • zintegorwane narzędzie do ewidencji, jak i sprzedaży odpadu
Zostaw dane kontaktowe, a zadzownimy do Ciebie nawet w 15 minut.
Formularz kontaktowy
*przy płatności z góry za rok.
W roliczeniu miesięcznym cena wynosi 99 zł (netto).
Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.

Kwota brutto
Bezpłatna utylizacja
Szczegóły

Chcesz zamówić usługi recyklingowe?

Podaj swoje miasto, a pokażemy dostępne dla Ciebie usługi
Wybierz usługę i podaj informację potrzebne do jej realizacji
Dokończ zamawianie i pozwól naszym partnerom zająć się resztą!

Kwestie formalne skupione wokół odbioru odpadów chemicznych w Pionkach

Jeśli chodzi o kwestie formalne, są one analogiczne tak jak w przypadku innych rodzajów odpadów. Będąc przedsiębiorcą lub rolnikiem posiadającym powyżej 75 ha gruntów – musisz prowadzić regularną ewidencję pozostałości w systemie BDO. W WasteMaster współpracujemy jedynie z legalnymi firmami transportowymi działającymi zgodnie z konwencją ADR oraz legalnymi placówkami zajmującymi się utylizacją odpadów chemicznych. Cenniki w Pionkach takich instytucji określają koszt współpracy z legalnymi przedsiębiorstwami – a więc obecnymi w BDO. Brak prowadzenia tam konta może skutkować grzywnami nawet do miliona złotych. Oprócz tego firmy muszą przed odbiorem odpadów chemicznych w Pionkach uzupełnić Kartę Przekazania Odpadów kierowcy, który zabiera nasze śmieci. Dodatkowo bardzo istotne jest aby *#*wypełnić Kartę Ewidencji Odpadowej, na wypadek kontroli służb. Każdy z wyżej wymienionych druków posługuje się kodami odpadów, które możesz znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2020 roku, wprowadzającego katalog odpadów. Większość oznaczeń substancji chemicznych wyszukasz także na naszej stronie. W razie wszelkich wątpliwości zachęcamy do kontaktu!

Zamawianie odbioru odpadów chemicznych w Pionkach

Aby zrealizować odbiór odpadów chemicznych w Pionkach posiadać dostęp do internetu lub telefonu. Znajdź WasteMaster, skontaktuj się z nami i poczekaj chwilę na informację zwrotną. Możesz się do nas zgłosić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, rozmowy telefonicznej lub możesz użyć naszej aplikacji na własną rękę. I numer telefonu, jak i formularz oraz aplikację, możesz wyszukać na naszej stronie internetowej. Udziel nam charakterystyki swoich śmieci, a także preferencjami dotyczącymi kosztów utylizacji odpadów chemicznych w Pionkach. Następnie nasi eksperci wyślą Ci szacunkową cenę Twoich odpadów wraz z wykazem placówek i firm utylizujących odpady chemiczne w Pionkach. Jeżeli wolisz sam użyć naszej aplikacji (w wcześniejszym wariancie to Opiekunowie Klienta w Twoim imieniu dodają zlecenie do aplikacji, w ten sposób gromadząc dane, które później dostaniesz), również jest taka możliwość. Dodaj w niej zgłoszenie, zdjęcie, a także dookreślenie dotyczące kosztów utylizacji odpadów chemicznych w Pionkach, a Twój Opiekun Klienta skieruje do Ciebie pasujące oferty. W każdym przypadku nasza usługa jest kompletnie darmowa, a Twoja decyzja autonomiczna - nie będziemy na nią wpływać!

Bezpieczeństwo a przechowywanie odpadów medycznych w Pionkach

Znając już charakterystykę odpadów chemicznych w Pionkach, należy jeszcze nadmienić o tym, jak w bezpieczny sposób przechowywać takie materiały. Wszystko jest uzależnione od tego, jakim typem pozostałości dysponujesz - od tego zależny jest dobór właściwego pojemnika na odpady chemiczne w Pionkach. Niektóre - ale tylko neutralne i nieszkodliwe! - materiały można wylać np. do zlewu. Jednak we wszystkich przypadkach, koniecznie należy przestrzegać zasad BHP i regulaminów miejsc pracy czy laboratoriów. Niektóre substancje można dezaktywować, jednak zazwyczaj to instytucje utylizujące odpady chemiczne w Pionkach muszą przeprowadzić ten proces. Jeżeli nasze odpady znajdują się w rezerwuarach - naszym obowiązkiem jest stworzenie korzystnych warunków pracy. Z kolei małe ładunki trzeba umieścić w pojemnikach na odpady chemiczne w Pionkach, które nabywa lub otrzymuje się u producenta. Przy należy zachować najwyższe środki ostrożności. Również warunki tymczasowego przechowywania muszą być dostosowane do swojego rodzaju. Ważne jest to, w jakim stanie skupienia jest nasz odpad, w jakiej temperaturze zachowuje neutralność oraz z jakimi związkami lepiej go nie przechowywać. Po więcej danych na temat tego zagadnienia odsyłamy do Ustawy o Odpadach z 2001 roku oraz do naszych specjalistów!

Czym są odpady chemiczne w Pionkach?

Według danych pochodzących z Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, za odpady chemiczne w Pionkach uważamy się m.in.: zbędne produkty podstawowe i uboczne syntez, resztki poreakcyjne, substancje pobrane do analiz, próbki po wykonaniu analiz, materiały powstałe w wyniku prób technicznych, przeterminowane odczynniki oraz zużyte i zbędne rozpuszczalniki. Możemy jeszcze dodać do tej listy wszelką chemię poprodukcyjną, część odpadów pochodzących z przemysłu petrochemicznego, leki etc. Przykładami odpadów chemicznych w Pionkach są wszelakie kwasy, rozpuszczalniki, popłuczyny, farby, kleje, substancje owadobójcze i leki po terminie. Najczęściej toksyczne pozostałości chemiczne są trzymane w dużych zbiornikach przemysłowych, dlatego konieczne jest ich regularne opróżnianie i oczyszczanie. Jeśli nie jesteś pewien, czy Twój odpad jest zaliczany do grupy pozostałości chemicznych – zadzwoń do ekspertów z WasteMaster – udzielimy Ci wszystkich najistotniejszych informacji!

Jakie wyróżniamy rodzaje odpadów chemicznych w Pionkach?

Najczęściej wyróżnia się dwa rodzaje odpadów chemicznych w Pionkach: zaliczanych do grupy organicznej i nieorganicznej. Pierwszym typem są elementy zawierające węgiel i jego związki z innymi substancjami. Przykładami tej kategorii, kwalifikującymi się do utylizacji odpadów chemicznych w Pionkach są następujące substancje: rozpuszczalniki i ługi macierzyste, wapna pokarbidowe, popłuczyny i pozostałości po destylacjach. Z kolei odpady nieorganiczne, tj. zbudowane ze wszystkich pierwiastków oprócz węgla, to np.: metale ciężkie, kwas chlorowodorowy, kwas siarkowy, kwas azotowy, sole, roztwory, wodorotlenki, tlenki metali, rtęć czy arsen. One z kolei są wytwarzane w laboratoriach, zakładach zbrojeniowych czy petrochemicznych. W związku ze swoimi szkodliwymi właściwościami muszą one zostać koniecznie oddane do placówek utylizacji odpadów chemicznych w Pionkach.

Co warto wiedzieć o utylizacji odpadów chemicznych w Pionkach

Jeżeli prowadzisz laboratorium, czy zakład wytwórstwa materiałów chemicznych, to z pewnością zetknąłeś się z problematyką odpadów chemicznych w Pionkach. Są one wytwarzane nie tylko w laboratoriach, ale i np. zakładach petrochemicznych, zakładach medycznych, w farmakologii, kosmetyce, a także w przedsiębiorstwach prywatnych. Oprócz tego ośrodki badawcze, szkoły i uczelnie wyższe korzystają oraz zużywają spore ilości materiałów pochodzenia chemicznego. Co z nimi zrobić? Nie można ich po prostu wyrzucić ani składować w swoim miejscu pracy. Na wytwórcę takich odpadów nałożony jest przymus przekazania ich do placówek utylizacji odpadów chemicznych w Pionkach. W razie zlekceważenia tego obowiązku lub oddawania śmieci na nielegalne wysypiska (co w Polsce się odnotowuje) - grozi nam kara więzienia do lat 5 lub 8, jeśli mówimy o rozdysponowywanie odpadami niebezpiecznymi. Odpady chemiczne w Pionkach muszą zostać poddane właściwej dezaktywacji i zneutralizowaniu - w innym razie stanowią poważne zagrożenie dla środowiska i życia ludzkiego. Muszą być przechowywane we właściwych pojemnikach na odpady chemiczne w Pionkach, tak aby nie stanwiły zagrożenia dla Twoich współpracowników czy ekipy wywozowej. Co interesujące, naukowcy (w tym z Polski) pracują nad metodami recyklingu tego rodzaju śmieci. Badania wskazują na to, że część materiałów, które po prostu się marnuje, nadaje się do wytwarzania powszechnych leków, takich jak, chociażby ibuprofen. Chcesz dowiedzieć się, jak zorganizować odbiór odpadów chemicznych w Pionkach? Czytaj *#dalej|do końca#*#, a wszystkiego się dowiesz!

Charakterystyka odpadów chemicznych w Pionkach

Czym charakteryzują się śmieci tego rodzaju? W zależności od posiadanego surowca, takie mamy zasady ymczasowego składowania i odbioru odpadów chemicznych w Pionkach. Dlatego bardzo ważnym jest, abyśmy wiedzieli, jakie właściwości mają nasze pozostałości. Podstawowymi cechami odpadów z opisywanej grupy są: łatwopalność, wybuchowość, toksyczność, radioaktywność, ale i takie pozostałości mogą być żrące czy trujące. W związku z tym koniecznie trzeba zachować najwyższą ostrożność! Dzięki GHS (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów) możemy wyróżnić kilka pól zagrożenia takimi materiałami. Mianowicie zagrożenie może być fizyczne, zdrowotne lub środowiskowe. W kontekście odbioru odpadów chemicznych w Pionkach istotny jest element oznaczania takich substancji - zazwyczaj jest to żółty trójkąt z określonym piktogramem.

Co wpływa na cennik utylizacji odpadów chemicznych w Pionkach?

Jeśli chodzi o cennik utylizacji odpadów chemicznych w Pionkach, nie da się po prostu podać listę cen - dla każdej placówki jest to sprawa indywidualna. Warto podkreślić, że nie w każdej części kraju panuje taki sam system cen. Oprócz tego, na koszt utylizacji odpadów chemicznych w Pionkach wpływa to, jakim rodzajem pozostałości dysponujesz. Im bardziej jest on toksyczny lub im ciężej jest go wywieźć do placówki zewnętrznej, tym większą cenę zobaczymy na rachunku. Także ilość śmieci wpływa na koszty utylizacji odpadów chemicznych w Pionkach, ponieważ od ilości właśnie zależy to, jaki pojazd należy podstawić. W momencie, jeśli chcesz zrealizować wywózkę pozostałości, musisz wziąć pod uwagę swoją odległość od placówki utylizującej. Im dalej jesteś - tym więcej trzeba będzie uiścić za odbiór odpadów chemicznych w Pionkach. Interesuje Cię dokładna wycena? Nie chcesz marnować czasu na szukanie ofert? Zgłoś się do WasteMaster - nasze bezpłatne usługi pomogą Ci oszczędzić mnóstwo czasu!

Sprawdź także

Sprawdź aktualne oferty proponowanych usługodawców w pozostałych miastach

Klienci pytają również o:

Utylizacja kwasu siarkowego – cena
08-09-2022
Utylizacja kwasu siarkowego – cena

Interesuje Cię utylizacja kwasu siarkowego? Cena usługi gra ważną rolę, jednak bardzo trudno jednoznacznie ją ustalić. Jej wysokość zależy od szeregu czynników, takich jak ilość...

Więcej -->
Gdzie oddać odpady chemiczne ze szkoły?
08-09-2022
Gdzie oddać odpady chemiczne ze szkoły?

Odpady chemiczne ze szkoły najlepiej jest oddać do wyspecjalizowanych w tym celu firm. Dzięki temu będziesz miał pewność, że wszystko przebiegnie bezpiecznie i w zgodzie z liter...

Więcej -->
Gdzie oddać odpady laboratoryjne?
08-09-2022
Gdzie oddać odpady laboratoryjne?

Odpady laboratoryjne najlepiej jest oddać do przedsiębiorstw, które specjalizują się w ich odbiorze i utylizacji. Takie podmioty muszą posiadać szereg uprawnień i pozwoleń, aby ...

Więcej -->
Gdzie oddać odpady chemiczne?
05-09-2022
Gdzie oddać odpady chemiczne?

Odpady chemiczne najlepiej jest oddać do wyspecjalizowanych firm, które zajmują się ich przewozem i utylizacją. Tego typu podmioty znajdziesz w naszej aplikacji WasteMaster. Moż...

Więcej -->
Gdzie wyrzucić stare farby i lakiery?
05-09-2022
Gdzie wyrzucić stare farby i lakiery?

Stare farby i lakiery najlepiej jest oddać do najbliższego PSZOK-a (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), który znajduje się w każdej gminie. Wystarczy wyszukać go np...

Więcej -->
Gdzie utylizować odczynniki chemiczne?
04-09-2022
Gdzie utylizować odczynniki chemiczne?

Odczynniki chemiczne najlepiej jest utylizować w specjalistycznych przedsiębiorstwach, które świadczą takie usługi. Tego typu substancje zaliczane są do odpadów niebezpiecznych ...

Więcej -->
Gdzie najlepiej utylizować chemikalia?
03-09-2022
Gdzie najlepiej utylizować chemikalia?

Chemikalia najlepiej utylizować w wyspecjalizowanych do tego przedsiębiorstwach. Firmy te muszą posiadać szereg uprawnień i zezwoleń, aby móc przewozić odpady niebezpieczne, jak...

Więcej -->

Opinie klientów

Sprawdź jak działamy i oceń nas

24 Grudnia, 2021

Parę minut i już mam na mailu oszacowany koszt moich klejów epoksydowych! Naprawdę opłaca się korzystać - w końcu czas to pieniądz!

Ocena 5/5
24 Grudnia, 2021

Warto skorzystać z konsultacji telefonicznej. Mili konsultanci z łatwością wycenili moje odpady laboratoryjne i znaleźli firmę odbierającą odpady chemiczne w Pionkach!

Ocena 5/5
24 Grudnia, 2021

Kilka minut i już mam na mailu oszacowany koszt moich klejów epoksydowych! Naprawdę opłaca się skorzystać - w końcu czas to zysk!

Ocena 5/5
24 Grudnia, 2021

Polecam mocno! Aplikacja jest jasna i klarowna, a realizacja utylizacji odpadów chemicznych w Pionkach, jeszcze nigdy nie poszła mi tak łatwo!

Ocena 5/5
24 Grudnia, 2021

Wiem, że współpracuję z profesjonalistami, kiedy zwracam się do WasteMaster. Firmy odbierające odpady chemiczne, które dla mnie znajdowali, zawsze trzymały się zasad BHP.

Ocena 4/5

Blog

Chętnie dzielimy się tym co nowe i według nas ciekawe;)

Co to są odpady chemiczne? Właściwości odpadów i odczynników chemicznych
06-09-2022
Co to są odpady chemiczne? Właściwości odpadów i odczynników chemicznych

W dzisiejszych czasach chemia przynosi nam prawdziwe zdobycze naukowe i cywilizacyjne na różnych polach działalności człowieka. Dzięki niej jesteśmy w stanie zrobić o wiele więc...

Więcej -->
Zasady utylizacji odpadów chemicznych
05-09-2022
Zasady utylizacji odpadów chemicznych

Odpady w laboratorium chemicznym mogą być problematyczne. Tego typu materiały często stanowią zagrożenie dla zdrowia a nawet życia ludzi, oraz środowiska naturalnego. Dlatego ta...

Więcej -->
Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych
30-03-2022
Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych

Obowiązująca w Polsce i wielu krajach Unii Europejskiej klasyfikacja odpadów niebezpiecznych została stworzona z uwzględnieniem właściwości wybranego produktu. To podstawowe cec...

Więcej -->
Copyright © 2022 Waste Master
533 874 679
Telefon