Paliwa alternatywne / RDF

Sprawdź oferty na swój odpad!

Recykling odpadów RDF w Kłodzku

Na czym polega utylizacja odpadów RDF w Kłodzku?

Nowoczesna utylizacja odpadów RDF w mieście Kłodzko wymaga ich profesjonalnego i systematycznego odbierania od produkujących je przedsiębiorstw ze wskazanego przez nich miejsca. W dalszej kolejności następuje ich wywóz w specjalnych pojazdach mechanicznych do wyznaczonych do tego celu punktów. Skupowaniem odpadów trudni się wiele firm.

Definicja odpadu.

Za odpad z tej kategorii uznaje się wszelkiego typu odpady palne, rozdrobnione, jak również te, o jednolitym stopniu wymieszania, które powstają w wyniku zmieszania odpadów innych niż uznawane za toksyczne. To produkt, które powstają z udziałem bądź też są pozbawione udziału paliwa stałego, ciepłego lub też biomasy. Zostają one wytworzone w wyniku przekształcenia termicznego. Nie powodują przekroczenia poziomu emisji gazów cieplarnianych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska.
Dziękujemy za dodanie oferty odpadu
Szczegóły oferty
Dodaj zdjęcia:
Status oferty: Aktywna
Ilość:
Miasto:
Kod pocztowy:
Województwo:
Kategoria: doprecyzuj
Opis: uzupełnij
zapisz
zmień
Nazwa firmy: zmień nazwę
zapisz
Numer BDO: zmień
zapisz
Data dodania:
Zbieramy oferty na Twój odpad od firm Gospodarujących Odpadami

Możesz zostać na tej stronie. Zwykle w ciągu 10 minut pojawiają się pierwsze propozycje na zagospodarowanie odpadu. Informacje o nich otrzymasz również mailowo na adres oraz w aplikacji. Firmy gospodarujące Odpadami mogą również skontaktować się z Tobą telefonicznie na numer

mapa
Na co czekasz?
Przykładowe oferty w Kłodzku
rdf
900 kg
Zabrze
rdf
4000 kg
rdf
Aleksandrów Łódzki
rdf
600 kg
rdf
Bełchatów
rdf
4500 kg
Jarosław
rdf
5000 kg
Brzeziny
rdf
4500 kg
rdf
Władysławowo
Sprawdź
Jak to działa?
Sprawdź także
Recykling odpadów RDF w innych miastach
Zobacz więcej
Przykładowe firmy odbierające paliwa alternatywne / rdf w Kłodzku
Stary Zamek
NICROMETAL S.A.
Ząbki
WasteMaster Developer sp. z o.o.
Chorula
GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.
Gromadka
PRODIGO Sp. z o.o.
Wąsosz
CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
Toszek
PRZEDSIĘBIORSTWO GUMITEX Sp. z o.o.
Kłodzko
Inne, popularne kategorie odpadów

Typy surowców używane do produkcji.

Podstawowymi surowcami, wykorzystywanymi do produkcji paliwa są odpady komunalne, opony, odpady rozpuszczalnikowe i pozostałości po destylacji rozpuszczalników, jak również tworzywa sztuczne, resztki demontażu samochodu, papier i karton, odpady zwierzęce, przepracowane oleje, trociny, masy włókniste czy odpady ściekowe. Ze względu na mnogość używanych do produkcji materiału, recykling odpadów RDF w mieście Kłodzko jest niezwykle ważny.

Jakiego typu firmy oferują recykling odpadów RDF w Kłodzku?

Firmami, które są największymi odbiorcami odpadu, są cementownie i elektrownie. To tam cyklicznie magazynowane są wszelkiego typu odpady. Mają one zastosowanie do produkcji ciepła.

W których placówkach wykorzystywana jest proces utylizacji odpadów RDF w mieście Kłodzko?

Miejscami, gdzie prowadzi się utylizację odpadów RDF w Kłodzku są dedykowane temu celowi obiekty energetyczne. Muszą one jednak posiadać taki sprzęt, który umożliwia bezpieczne i pełne spalanie paliwa alternatywnego. Mogą to być np. spalarnie odpadów komunalnych, zaprojektowane do współspalania paliwa alternatywnego.

Kod odpadu.

Oznaczenie według katalogu odpadów odbywa się poprzez użycie kodu na paliwo alternatywne. Wykorzystuje się kod 19 12 10.

Koszt wystawienia oferty w aplikacji WasteMaster.

Uaktywnienie oferty na recykling odpadów RDF w Kłodzku dzięki nowoczesnej aplikacji internetowej WasteMaster jest darmowe. Działanie to nie wiąże się także z przymusem korzystania z dodatkowych, płatnych opcji.

Proporcje chemiczne odpadu.

Bazowym parametrem, który muszą spełnić odpady, jest ich bardzo wysoka wartość opałowa. Musi ona kształtować się na poziomie 14 do 16 MJ na kilogram - bez suszenia, ewentualnie 16 do 18 MJ na kilogram z suszeniem.
Oni skorzystali już z WasteMaster
Opinie o WasteMaster
Angelika
Pomyliłam się w trakcie wpisywania ilości złomu, jaki mamy w fabryce. Dobrze, że od razu mogłam wszystko cofnąć i poprawić. Widać, że aplikacja wychodzi naprzeciw użytkownikom.
Bożena
Klienci indywidualni zazwyczaj mają problemy z tym, by dobrze sklasyfikować surowce wtórne. Dlatego cieszę się, że możemy im w tym pomóc. Oni dodają zdjęcia, a my nazywamy rodzaj złomu. Jeśli to możliwe, od razu dokonujemy transakcji.
Celina
Aplikacja tak funkcjonalna, z uproszczonym do minimum panelem obsługi… w branży odpadów naprawdę nadeszły zmiany. I są to zmiany wyłącznie na lepsze!
Klaudyna
Pandemia dosyć mocno uderzyła w naszą branżę, czego wielu z nas się nie spodziewało. WasteMaster pozwala nam się odnaleźć we wszystkich przepisach prawnych oraz w tym, jakie dotyczą nas obostrzenia.
Julia
Sprzedawałem nie raz częśc [...]