Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.
\

Metody unieszkodliwiania odpadów

Fotografia przedstawia osobę w białym uniformie ochronnym, która zajmuje się chemikaliami w butelkach. Jest to ilustracja do bloga o tytule: "Metody unieszkodliwiania odpadów".

Jesteś ciekawy, w jaki sposób realizuje się metody unieszkodliwiania odpadów? A może Twoja firma produkuje odpady niebezpieczne lub medyczne? Zdecydowanie warto wiedzieć więcej na temat utylizowania i unieszkodliwiania tego rodzaju pozostałości – im więcej wiemy, tym bardziej świadomie postępujemy z naszymi pozostałościami. Tyczy się to również pozostałości komunalnych, których produkujemy w Polsce średnio 355 kg per capita. Dowiedz się więcej o neutralizacji odpadów – zachęcamy do czytania!

Metody unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych

W jaki sposób przebiega neutralizacja odpadów medycznych? Warto pamiętać, że są to pozostałości, które są wytwarzane w placówkach medycznych, weterynaryjnych, w salonach kosmetycznych, zakładach fryzjerskich, studiach tatuaży, czy też piercingu. Są to np. materiały takie jak:

 • zainfekowane bandaże, pieluchy,
 • pojemniki do przechowywania krwi,
 • pozostałości po posiłkach pacjentów z oddziałów zakaźnych,
 • zainfekowane igły,
 • narzędzia i przyrządy chirurgiczne,
 • ostre nożyce fryzjerskie,
 • przeterminowane leki, medykamenty cytotoksyczne etc.

Są często pozostałości klasyfikowane jako niebezpieczne oraz zakaźne – powodujące choroby, zakażenia oraz infekcje. W związku z tym tego rodzaju substancje obowiązują specjalne metody unieszkodliwiania odpadów. W jaki sposób odbywa się ten proces, przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa? Wyróżniamy następujące sposoby neutralizacji:

 1. Termiczne przekształcanie odpadów.
 2. Przetwarzanie mikrofalowe:
 3. autoklawowanie,
 4. dezynfekcja chemiczna.

Termiczne przekształcanie odpadów polega na spalaniu pozostałości medycznych w specjalistycznych piecach. Jest to najpopularniejszy sposób pozbywania się pozostałości tego rodzaju. Piece, w których odbywa się unieszkodliwianie, muszą osiągnąć określoną temperaturę, tak aby zredukować objętość odpadu do 90%. Te urządzenia posiadają specjalne filtry i czujniki, które utrzymują stałą temperaturę wewnątrz.

Na czym polega przetwarzanie mikrofalowe? Jest to metoda neutralizacji odpadów, która polega na poddawaniu pozostałości działaniu mikrofal, po tym, jak odpad został namoczony, rozdrobniony i oczyszczony. Jest to metoda, którą stosuje się do pozostałości zakaźnych. Autoklawowanie to rodzaj przetwarzania mikrofalowego przy użyciu sterylizatora parowego, który osiąga 130-190 stopni Celsjusza. Pozostałość po takim zabiegu jest pozbawiona szkodliwych mikroelementów – może być zatem składowana na wysypisku. Z kolei dezynfekcja chemiczna to inna z metod mikrofalowych i zakłada wpływanie na odpad chlorem. Po takiej neutralizacji odpad jest mielony i pozostawiony na wysypisku.

A co z odpadami niebezpiecznymi? Przede wszystkim warto wiedzieć, że są to materiały toksyczne, trujące, żrące, wybuchowe, łatwopalne, drażniące, rakotwórcze, ekotoksyczne lub zakaźne. Wobec tego podczas unieszkodliwiania tych materiałów koniecznie trzeba zachować najwyższą ostrożność. Same metody unieszkodliwiania odpadów są bardzo zróżnicowane – wiele zależy od tego, z jaką pozostałością będziemy mieć do czynienia. Przeważnie stosuje się następujące metody neutralizacji:

 • obróbka termiczna,
 • obróbka chemiczna,
 • oczyszczanie biologiczne,
 • oczyszczanie fizyczne.

Jeśli chodzi o obróbkę termiczną, to możemy do niej zaliczyć proces spalania, ale także wcześniej wymienionego termicznego przekształcania odpadów medycznych. Wówczas możemy oprócz neutralizacji takich pozostałości, wyprodukować pewne ilości energii, co jest niezwykle wartościowe zarówno z punktu widzenia ekologii, jak i ekonomii.

Obróbka chemiczna polega na zaangażowaniu w działania neutralizacyjne przeróżnych procesów fizyko-chemicznych, które pomogą w zneutralizowaniu pozostałości oraz  w wyodrębnieniu z pozostałości cennych związków, które przydają się później w produkcji nowych materiałów. Jest tak w przypadku odpadów chemicznych, z których odzyskuje się niektóre związki (takie jak fosforany), z których następnie produkuje się komponenty do wytwarzania leków.

Jeśli chodzi o metody oczyszczania, to skupiają się one na wydobyciu z pozostałości szkodliwych elementów. Do tej metody możemy zaliczyć filtrację ścieków, zestalanie (przekształcenie pozostałości stałej lub gazowej w taką o stanie stałym), flotację (rozdzielanie drobnych ciał stałych poprzez różnice w zwilżalności elementów), sedymentację (opadanie zawiesiny ciała stałego w cieczy), czy odparowywanie.

Potrzebujesz pomocy z utylizacją swoich odpadów?
Jeśli posiadasz złom, z którym nie wiesz co masz zrobić, a czystość stolicy i jej okolic nie jest Ci obojętna – skontaktuj się z nami.

Metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych

W jaki sposób możemy unieszkodliwić odpady komunalne? Jest kilka sposobów! Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że komunalne odpady dzielimy tradycyjnie na:

 • odpady papierowe,
 • odpady szklane,
 • odpady z tworzyw sztucznych i metali,
 • odpady typu bio,
 • odpady zmieszane.

W związku z tym, że na odpady komunalne składają się głównie surowce wtórne, tego rodzaju pozostałości są unieszkodliwiane innymi sposobami, niż te niebezpieczne. Głównie ma to związek z potencjałem odpadów komunalnych – te materiały idealnie nadają się do recyklingu. O procesach recyklingowych możesz więcej poczytać tutaj. Samo unieszkodliwianie przede wszystkim skupia się na tym, że konkretna pozostałość musi zostać przekształcona w taki sposób, aby nie zagrażać środowisku naturalnemu ani człowiekowi. Jeśli mowa o surowcach wtórnych – one mogą się jeszcze przyczynić zarówno dla natury, jak i dla ekonomii.

Dzięki przekształcaniu odpadów komunalnych możemy wyprodukować z zużytego papieru, plastików, metali, czy szkła lub odpadów bio bardzo dużo elementów. Są to produkty jak np.: papier toaletowy, ręczniki papierowe, celulozowa izolacja do domów, nowe plastikowe butelki typu PET, meble ogrodowe, doniczki, długopisy, zrecyklingowane puszki aluminiowe, konserwy, a także butelki, słoiki i naczynia ze zrecyklingowanego szkła. A jeśli chodzi o bioodpady – możemy z nich wytworzyć kompost lub też pozyskać z nich biogaz (dzięki fermentacji metanowej).

Zatem do metod unieszkodliwiania odpadów komunalnych możemy zaliczyć recykling surowcowy, materiałowy, chemiczny, organiczny, termiczny, czy metody fizykochemiczne. Wiedza o metodach neutralizacji jest bardzo ważnym elementem poszerzania świadomości ekologicznej Polaków – im więcej będziemy na ten temat wiedzieć, tym lepszych wyborów będziemy dokonywać. Zdecydowanie warto się dokształcać w zakresie ekologii!

Copyright © 2022 Waste Master