Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.
\

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych – przepisy, wymagania

Fotografia przedstawia magazyny na zielonym polu pod lasem. Jest to ilustracja do bloga o tytule: "Magazynowanie odpadów niebezpiecznych - przepisy, wymagania".

Posiadasz działalność gospodarczą, w wyniku której wytwarzasz sporo odpadów niebezpiecznych? A może jesteś w zarządzie firmy pośredniczącej i magazynującej tego rodzaju pozostałości? Jeśli tak, to z pewnością wiesz, że musisz być na bieżąco z wszystkimi zasadami i przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych – a są one nieustannie aktualizowane, właśnie w celu zachowania bezpieczeństwa pracowników i środowiska naturalnego. Zachęcamy do czytania!

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych – wymagania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11 września 2020 roku, zasady magazynowania odpadów niebezpiecznych ulegają zmianie. Ów dokument nie dotyczy jednak podmiotów, które są zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów (lub zobowiązane do prowadzenia uproszczonej ewidencji), zarządzających odpadami komunalnymi, skupującymi glebę, czy zbierającymi i przetwarzającymi baterie. Dokładne wytyczne, kogo obowiązuje ewidencja, znajdziemy w Ustawie o Odpadach z 14 grudnia 2012 roku.

Akt prawny dotyczy nie tylko odpadów niebezpiecznych, ale również pozostałości obojętnych, zawiera wytyczne dotyczące substancji, które nie muszą pozostawać w magazynie, a także wskazówki, jak magazynować pozostałości wrażliwe na zmiany temperatury. Rozporządzenie uwzględnia również sposoby oznaczania miejsc magazynowania odpadów – na budynkach muszą znaleźć się oznaczenia kodów odpadów, które znajdują się w środku, a cyfry numerów kodów odpadów mają mieć wysokość minimum 20 mm i szerokość 3 mm. Wszystko musi się znajdować w dobrze widocznym miejscu, do którego dostęp nie może zostać utrudniony.

Jak zatem sam widzisz – są to bardzo szczegółowe przepisy, które powstały po to, aby producent i posiadacz odpadów nie miał wątpliwości co do zasad, których należy przestrzegać. Nie inaczej jest w kontekście odpadów niebezpiecznych, które ze względu na swoje wyjątkowo szkodliwe właściwości (mogą być żrące, wybuchowe, łatwopalne, chorobotwórcze, rakotwórcze, mutagenne, teratogenne, ekotoksyczne, łatwo się utleniające etc.) są okolone szczególnymi zasadami, które umożliwiają nam bezpieczne gromadzenie pozostałości. Bezpieczne zarówno dla człowieka, jak i okolicznego środowiska.

Jakie są wymagania wobec magazynowania odpadów niebezpiecznych? Przede wszystkim, jeśli posiadamy odpady niebezpieczne w ilości przekraczającej 1 Mg – musimy wydzielić w naszym miejscu składowania pozostałości osobną przestrzeń przeznaczoną TYLKO na odpady niebezpieczne (zasady te obowiązują od 1 stycznia 2021 roku). Przedsiębiorcy, którzy kwalifikują się do grupy C (podmioty wytwarzające powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyżej 100 ton odpadów innych niż niebezpieczne w skali roku) są zobowiązani do magazynowania swoich pozostałości w:

 • instalacji,
 • budynku lub w wydzielonej części w budynku,
 • innym miejscu magazynowania, w którym oddzielone od odpadów niebezpiecznych są pozostałości neutralne lub materiały niezaliczane do odpadów.

Miejsce, w którym magazynujemy odpady niebezpieczne, musi być odpowiednio oznaczone – zgodnie z przepisami tablicą informacyjną o wymiarach minimum 400×250 mm z czytelnym napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE” (litery o wymiarach 35×4 mm). Tablica musi się znajdować przy wejściu do magazynu lub w miejscu tuż przed instalacją, lub wydzieloną przestrzenią do składowania pozostałości.

Jeśli w naszym magazynie prowadzimy pakowanie odpadów niebezpiecznych do worków lub mycie opakowań – musimy wyposażyć magazyn w:

 • nieprzepuszczalne podłoże,
 • specjalne instalacje na niebezpieczne ścieki,
 • urządzenia umożliwiające umycie przynajmniej rąk,
 • elementy ochrony indywidualnej zaraz po opuszczeniu pomieszczenia.

Potrzebujesz pomocy z utylizacją swoich odpadów?
Jeśli posiadasz złom, z którym nie wiesz co masz zrobić, a czystość stolicy i jej okolic nie jest Ci obojętna – skontaktuj się z nami.

Okres i sposób magazynowania odpadów niebezpiecznych

Co jeszcze warto wiedzieć o sposobie magazynowania odpadów niebezpiecznych? Przede wszystkim musimy pamiętać o odpowiednim oznakowaniu pojemników/worków/zbiorników (o pojemności większej niż 5 litrów). Na każdym takim opakowaniu musi się znaleźć etykieta o wymiarach 150×210 mm i musi zawierać ona:

 • kod odpadu,
 • napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE”,
 • informację o rodzaju przechowywanych odpadów,
 • adres magazynu,
 • datę rozpoczęcia magazynowania substancji,
 • ewentualne informacje dodatkowe (jak np. branżowe oznaczenia).

Jeśli nasze opakowanie uległo rozszczelnieniu – musimy umieścić je w kolejnym worku, na który naklejamy kolejną etykietę. Takie etykiety muszą być aktualizowane w momencie, kiedy odpady zmieniły miejsce magazynowania lub zostały otwarte. Tego rodzaju oznaczeń nie stosuje się w przypadku pozostałości medycznych i weterynaryjnych. Jednak w jaki sposób możemy magazynować odpady? Oto kilka wytycznych:

 • gromadzimy je w sposób selektywny, tj. zbieramy pozostałości w jednym miejscu, jeśli stanowią ten sam rodzaj zagrożenia, mają ten sam stan skupienia etc. (nie mieszamy różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych!),
 • magazynowanie zakłada zapobieganie rozprzestrzenianiu się pozostałości poza lokalizację danego rodzaju odpadu;
 • magazynowanie odbywać się musi w specjalnych warunkach, które ograniczają pylenie odpadów,
 • możemy magazynować pozostałości tylko do wysokości ścian boksów, pod szczelnym przykryciem lub z zastosowaniem preparatów błonotwórczych, instalacji zraszających, czy przy użyciu barier przeciwwietrznych (jeśli składujemy odpad na świeżym powietrzu),
 • musimy zapewnić odpowiednią rotację odpadów, a także zapobiec spadaniu wartości pozostałości (tj. nie możemy sprawić, aby surowiec zawarty w odpadzie się zmarnował, rozłożył etc.),
 • jeśli magazynujemy odpady niebezpieczne – musimy zapewnić drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych.

A co z okresem magazynowania odpadów niebezpiecznych? Zgodnie z Ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 roku, czas magazynowania został wydłużony do lat 3. Jednak są to pozostałości, które nie obejmują tych przeznaczonych do składowania na wysypiskach odpadów. Te muszą zostać zgromadzone w ilości możliwej do przetransportowania na składowisko maksymalnie przez 1 rok.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o odpadach niebezpiecznych – sprawdź naszego bloga! Pamiętaj jednak o tym, że zasady i zmieniające się przepisy dotyczące magazynowania odpadów niebezpiecznych są nieustannie dostosowywane do przedsiębiorców i zasad ochrony środowiska. Koniecznie trzeba być na bieżąco w tej kwestii, ponieważ za złamanie przepisów lub ich naruszenie grozi kara grzywny od 1000 zł do nawet 1 mln zł! Jednak przede wszystkim, warto jest mieć na uwadze bezpieczeństwo swoje, swoich pracowników, jak i najbliższego środowiska naturalnego.

Copyright © 2022 Waste Master