Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.
\

Wszystkie najważniejsze informacje na temat skupu złomu brązu

Wszystkie najważniejsze informacje na temat skupu złomu brązu

Poznając wszystkie najważniejsze informacje na temat skupu złomu brązu, można dowiedzieć się, w jaki sposób sprzedawać ten surowiec i uzyskiwać korzyści finansowe z zawartej transakcji. Przedsiębiorcy noszących się z zamiarem oddania brązu do skupu, powinni także wiedzieć, w jaki sposób przygotować go do transportowania.

Jak możemy podzielić złom brązu?

Stop miedzi, połączony z innymi pierwiastkami, jest określony mianem brązu. Tego typu metal może zawierać nawet 80 do 90% miedzi. Nazwa brąz wywodzi się od łacińskiego słowa aes brondusinum, co oznacza kruszec brindyzyjski. Brąz był używany do produkcji wszelkiego rodzaju przedmiotów codziennego użytku, już w okresie starożytnym. To wówczas plemiona zamieszkujące Brindyzję wyspecjalizowały się w obróbce tego stopu, a także stworzyły metody jego odzyskiwania. W miarę rozwoju przemysłu, a także wynalezienia nowoczesnych sposobów na recykling brązu, zaczęły funkcjonować firmy, specjalizujące się w świadczeniu takich usług, jak skup złomu brązu. Trafiający tam surowiec, w różnej postaci, poddawany był specjalistycznej obróbce, co pozwalało na jego odzyskanie i ponowne wykorzystanie. Osoby, które są zainteresowane takimi usługami, jak skup złomu brązu, powinny poznać kwalifikację tego odpadu. Brąz współcześnie uznawany jest za materiał wykorzystywany w wielu dziedzinach przemysłu. Z uwagi na swoje doskonałe właściwości chemiczne i fizyczne, głównie podwyższoną odporność na uszkodzenia mechaniczne, może być używany do produkcji różnych elementów maszyn.

Warto wspomnieć, że złom brązu jest bardzo łatwy do obrobienia i bez problemu może być hartowany. To stop jest powszechnie wykorzystywany w przemyśle. Wśród rodzajów brązu wyróżnia się surowiec zawierający od 1 do 9% cyny. To tak zwany brąz cynowy o barwie szarej. Im więcej cyny znajduje się w wyżej wymienionym brązie, tym przybiera on wyraźniejszy kolor antracytowy. Brąz cynowy to surowiec z domieszką ołowiu, fosforu, a także cynku. Brązy cynowe można wykorzystywać do tworzenia elementów sprężystych o trudnej ścieralności. Mogą to być tuleje, monety, elementy zanurzone w wodzie morskiej, armatura czy panwie łożyskowe. Brąz może być również stop zawierający aluminium w zakresie od 4 do 11%. To tak zwany brąz aluminiowy, który w swoim stopie może posiadać także śladowe ilości manganu, żelaza, niklu i innych zanieczyszczeń, nie przekraczających 1,7%. Brąz aluminiowy, który może trafić na skup brązu, wykorzystywany jest do produkcji między innymi styków ślizgowych, śrub, sit, łożysk i wałów. W przemyśle wykorzystuje się także brąz berylowy, który zawiera ten pierwiastek w zakresie od 1,6 do 2,1%.

Brąz berylowy, a także złom brązu berylowego, może być wzbogacony również niklem, kobaltem i tytanem. To jeden z najmniej zanieczyszczonych stopów brązu, ponieważ może on zawierać dodatkowe komponenty, nie przekraczające 0,5%. Brąz berylowy można wykorzystać do produkcji elementów żaroodpornych i aparatury chemicznej. W przemyśle zastosowanie znajduje również brąz krzemowy, który zawiera 2,7 do 3,5% krzemu, a także manganu i pozostałych zanieczyszczeń. To stop używany do produkcji elementów odpornych na ścieranie i konstrukcji spawanych. W podziale stopów brązu występuje także brąz manganowy, wzbogacony manganem i niklem, a także zanieczyszczeniami nieprzekraczającymi wartości jednego procenta. Tego typu stop brązu i złom brązu można wykorzystać do produkcji oporników. We współczesnym przemyśle występują także brązy odlewnicze, które zawierają cynę, fosfor, ołów, a także aluminium, połączone z żelazem, manganem, krzemem lub cynkiem.

Potrzebujesz pomocy z utylizacją swoich odpadów?
Jeśli posiadasz złom, z którym nie wiesz co masz zrobić, a czystość stolicy i jej okolic nie jest Ci obojętna – skontaktuj się z nami.

Jak odbywa się transport złomu brązu?

Firmy oferujące skup brązu dysponują specjalną flotą pojazdów, przystosowanych do bezpiecznego, sprawnego i szybkiego transportowania tego odpadu. Bezpieczne przewożenie wyżej wymienionego stopu, aby poddać go recyklingowi, może odbywać się ze specjalnie wyznaczonych miejsc. Przedsiębiorstwa, które generują dużą ilość złomu brązu, mogą powierzyć jego wywóz wyspecjalizowanym firmom. To jednostki oferujące atrakcyjny cenowo skup brązu, zarówno od przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych, dysponujących sporą ilością tego typu odpadów, pojawiających się na ich posesji czy też budynkach gospodarczych.

Złom brązu, podobnie jak inne odpady w postaci metali kolorowych, wymaga jego przewożenia specjalnymi środkami transportowymi. Powinno to odbywać się wyłącznie przy pomocy specjalistycznych kontenerów, przystosowanych do transportu odpadów metali kolorowych. Samochody dostawcze, wykorzystane do przewożenia złomu do firm oferujących skup brązu, mogą być wyposażone w dodatkowe nadstawki w postaci chwytaków. Dzięki nim można szybko i sprawnie załadować sporą ilość odpadów stopu brązu do otwartych kontenerów.

Firmy, które prowadzą skup brązu, zazwyczaj dbają o to, aby przygotować go do transportu, ustalając z klientem takie szczegóły, jak:

  • odległość pomiędzy siedzibą firmy skupującej odpady brązowe, a miejscem odbioru tego złomu,
  • termin odbioru tego odpadu z firmy, które oferują skup złomu brązu,
  • ilość odpadów metali kolorowych do wywozu.

W przypadku dysponowania złomem brązu o sporych rozmiarach i dużej wadze, pod wskazany przez klienta adres podstawione są kontenery w różnej wielkości, co pozwala na załadunek odpadów o sporych gabarytach.

Transport obejmujący złom brązu odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego. W trakcie wykonywania tej czynności nie dochodzi zatem do ryzyka potencjalnego skażenia fauny i flory. Firmy, które oferują skup złomu brązu bardzo często dysponują wykwalifikowaną flotą pojazdów mechanicznych, spełniających wszystkie wymogi Unii Europejskiej. Dzięki temu skup złomu brązu jest transakcją legalną i dopuszczalną z uwzględnieniem polskich przepisów i rozporządzeń wydanych między innymi przez Ministerstwo Klimatu.

Pod jakim kodem w Rejestrze BDO znajduje się złom aluminium?

Obowiązujący od pewnego czasu Rejestr BDO dokładnie kwalifikuje wszystkie odpady, również te zaliczane do kategorii metali kolorowych. Brąz, który przekazywany jest do przedsiębiorstw, oferujących skup brązu, zaliczany jest do grupy 17, według rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku, w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. 2022 poz. 10. W tym akcie prawnym określone są rodzaje odpadów, a także ich kody w sześciocyfrowym układzie. W związku z powyższym skup brązu, oferowany przez firmy zajmujące się tego typu usługami, powinien być zgłoszony w specjalnym wniosku, przez osobę dysponującą tym odpadem.

Sposobem na prawidłową klasyfikację odpadu do odpowiedniego kodu jest ustalenie źródła jego powstawania. Brąz jako metal kolorowy widnieje w rejestrze pod wspólnym kodem 17 04 01, który jest przypisany także do miedzi i mosiądzu. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na przekazanie wyżej wymienionego odpadu do firm, oferujących skup złomu brązu, zobowiązany jest rozliczyć się z fiskusem z zawartej transakcji finansowej.

Przedsiębiorca ma obowiązek także zgłosić ten fakt poprzez wygenerowanie odpowiedniego wniosku, zgodnego z ustalonym przez Ministra Klimatu klasyfikacją BDO. Rejestr BDO określa odpady brązu, które są oznakowane w katalogu odpadów – ciągiem 6 cyfr, jako nieprzypisane do surowców niebezpiecznych. Oznacza to, że przedsiębiorca, który przechowuje wyżej wymieniony złom brązu nie musi stosować dodatkowych zabezpieczeń, względem jego magazynowania i transportowania do miejsc oferujących skup brązu.

W jaki sposób odbywa się recykling złomu brązu?

Stosowany powszechnie recykling złomu brązu to jeden z najprostszych sposobów na odzyskanie tego metalu kolorowego. Powszechnie stosowany recykling brązu stanowi jeden z najlepszych sposobów na ponowne wykorzystanie tego samego surowca, który był już wcześniej wyeksploatowany. Użyte do tego celu odpady stanowią odnawialne źródło zasobów naturalnych, dzięki czemu proces ten pozwala zadbać o środowisko naturalne i nie prowadzić rujnującej gospodarki wydobywczej, zagrażającej ekosystemowi. Odpady metalowe w wersji kolorowej, do których zalicza się również złom brązu, mogą być wykorzystane w różnych dziedzinach przemysłu.

Technologia recyklingu metali kolorowych i nieżelaznych, obejmuje nie tylko brąz, ale również miedź, cynę, ołów, aluminium czy cynk, a także znany wszystkim mosiądz. Recykling brązu i innych metali kolorowych, polega na wstępnej obróbce mechanicznej tego typu surowców. Wymagane jest jego rozdrobnienie, a także oddzielenie wszelkiego typu zanieczyszczeń. Odbywa się to przy użyciu wstrząsowych lub bębnowych sit. Ponadto, recykling brązu obejmuje także jego dokładne oczyszczenie. Może to następować w czasie wypalania w piecach, gdzie usuwane są farby, naloty i lakiery. Recykling złomu brązu to proces, który odbywa się w taki sposób, aby nie powodować ewentualnego zagrożenia dla fauny i flory. Po etapie oczyszczania brązu, poddawany jest on procesowi topienia w specjalnie przygotowanych do tego celu piecach indukcyjnych, w wersji wannowej bądź też tyglowej.

Potrzebujesz pomocy z utylizacją swoich odpadów?
Jeśli posiadasz złom, z którym nie wiesz co masz zrobić, a czystość stolicy i jej okolic nie jest Ci obojętna – skontaktuj się z nami.

Na koniec należy jeszcze dokładnie oczyścić i przefiltrować uzyskany surowiec, aby mieć 100% pewność, że złom brązu został poddany prawidłowemu procesowi jego recyklingu. Zastosowanie wyżej wymienionego odpadu, do ponownego wykorzystania, wymaga dysponowania specjalistycznym parkiem maszynowym. Tylko wówczas można uzyskać pożądaną czystość brązu, który może być wykorzystany w różnych branżach przemysłowych, w tym także w wojsku, przemyśle stoczniowym czy też metalurgii, w aparaturze medycznej bądź do produkcji różnego typu elementów montowanych docelowo w maszynach. Profesjonalny recykling brązu uznaje się za jedną z najlepszych metod na ponowne odzyskanie tego surowca wtórnego, w najczystszej postaci.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, która generuje spore ilości odpadów w postaci metali kolorowych i nieżelaznych, powinny skontaktować się z firmami oferującymi takie usługi, jak skup złomu brązu. To wyspecjalizowane jednostki, które odpłatnie odbierają tego typu odpady, aby móc przekazać je do dalszej obróbki, którą jest recykling złomu brązu. Ma on na celu uzyskanie surowca wtórnego w takiej postaci, aby można było wykorzystać go w różnych dziedzinach przemysłu i współczesnej gospodarki.

Wszystkie firmy, które mogą Cię zainteresować, znajdziesz w WasteMaster!

Copyright © 2022 Waste Master