Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.
\

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – co warto wiedzieć?

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – co warto wiedzieć?

13 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa, na mocy której na właścicieli sklepów zarówno stacjonarnych, jak i internetowych nałożono obowiązki dot. wprowadzanych na rynek opakowań. Do czego obligują te postanowienia? Kogo dotyczą? Kto powinien się z nimi lepiej zaznajomić?

Co określa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi?

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest skierowana do dość szerokiego grona przedsiębiorców. Większość firm, które oferują swoje produkty, razem z nimi wprowadza na rynek opakowania. Co jest przedmiotem ustawy? Ustawa określa:

  • wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu;
  • zasady działania organizacji odzysku opakowań;
  • zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi;
  • zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej oraz opłaty recyklingowej.

To wszystko ma na celu zmniejszanie ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji zawartych w opakowaniach i odpadach opakowaniowych nie tylko na etapie ich wprowadzania na rynek, lecz także produkcji i przetwarzania.

Potrzebujesz pomocy z utylizacją swoich odpadów?
Jeśli posiadasz złom, z którym nie wiesz co masz zrobić, a czystość stolicy i jej okolic nie jest Ci obojętna – skontaktuj się z nami.

Ustawa o gospodarce opakowaniami – przedsiębiorco, co musisz wiedzieć?

Jednym z podstawowych obowiązków, które zawiera ww. ustawa, to wpis do rejestru wydanego przez marszałka województwa właściwego dla firmy. Trzeba to zrobić jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Kto musi go uzyskać? Organizacje zajmujące się odzyskiem opakowań oraz przedsiębiorcy wprowadzający na rynek opakowania i produkty w opakowaniach. Jednak to nie koniec obowiązków.

Kolejnym istotnym nakazem jest konieczność umieszczania informacji na temat opakowań i odpadach opakowaniowych w zakresie: dostępnych systemów zwrotu, zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych; właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach – przynajmniej poprzez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży.

Firma wprowadzająca produkty w opakowaniach jest obowiązana prowadzić ewidencję albo w formie pisemnej, albo w systemie teleinformatycznym. Muszą się w niej znajdować m.in. takie informacje jak np. masa opakowań, które przedsiębiorca wprowadził na rynek w danym roku kalendarzowym. Trzeba je zachować przez okres min. pięciu lat, a nieprowadzenie ewidencji może skutkować karą grzywny nawet do 500 tys. zł.

Warto przytoczyć również kwestię przyjmowania odpadów opakowaniowych po substancjach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin. Właściciele sklepów, którzy zajmują się handlem tego typu przedmiotami, mają obowiązek przyjąć odpady opakowaniowe po nich powstałe. W ten sposób klient nie musi martwić się o to, w jaki sposób zagospodarować odpady opakowaniowe po substancjach niebezpiecznych.

Prowadzisz firmę i chcesz zamówić odbiór odpadów opakowaniowych? Nie wiesz, którą firmę wybrać? Skontaktuj się WasteMaster, porównamy oferty za Ciebie!

Copyright © 2022 Waste Master