Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.
\

Rodzaje i podział złomu

Rodzaje i podział złomu

Jak dzielimy odpady złomu stalowego?

Ze względu na powstawanie odpadu złom stalowy możemy podzielić na:
– odpady produkcyjne- czyli odpady powstające w efekcie wytwarzania stali, przeróbki plastycznej oraz mechanicznej.
– złom poamortyzacyjny- zniszczone, zużyte lub uszkodzone różnego rodzaju obiekty, konstrukcje, maszyny i wyroby podlegające likwidacji lub wymianie.
W branży skupów złomu stalowego częściej stosuje się podział na odpady złomu stalowego:
– wsadowego- możemy go zdefiniować jak złom przygotowany do natychmiastowego użycia w procesie stalowniczym, o określonych wymiarach i masie, dopuszczalnym zanieczyszczeniu, i określonym składzie chemicznym. Umożliwia to wykorzystanie odpadu jak wsadu w procesie wytapiania stali. Warto zaznaczyć, że wsadowy możemy podzielić na odpowiednie klasy (od W1 do W17 oraz złom strzępiony).
– niewsadowy- jest to złom, który nie może zostać użyty bezpośrednio w procesie stalowniczym. Przed wykorzystaniem musi zostać poddany przerobowi mechanicznemu lub ręcznemu. Proces przerobu może polegać na nadaniu odpadowi odpowiednich wymiarów, masy, postaci, czy pozbyciu się zanieczyszczeń do granic odpowiednich norm. Złom tego typu dzielimy na klasy od N1 do N7 oraz na klasę N10 (niesort).

Potrzebujesz pomocy z utylizacją swoich odpadów?
Jeśli posiadasz złom, z którym nie wiesz co masz zrobić, a czystość stolicy i jej okolic nie jest Ci obojętna – skontaktuj się z nami.

Jak sklasyfikowane są odpady złomu stalowego w rejestrze BDO?

Sklasyfikowanie odpadów złomowych w katalogu jest zależne od tego, w jaki sposób dany odpad powstał. W grupie 02 (odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności) znajduje się kod 02 01 10 – odpady metalowe. W grupie 12 (odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych) możemy wyróżnić kody 12 01 01 (odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów) oraz 12 01 02 (cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów). Kod 15 01 04 dotyczy opakowań z metali. Z odpadów nieujęte w innych grupach (grupa 16) możemy przypisać kody: 16 01 04*- zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy, 16 01 17 – metale żelazne. W grupie 17, czyli odpadach z budów, remontów i demontażu obiektów budowlanych do odpadów złomu stalowego zaliczamy kody 17 04 05- żelazo i stal oraz 17 04 07 – mieszaniny metali. Z grupy 19 możemy wyróżnić kody 19 10 01 (odpady żelaza i stali) oraz kod 19 12 02 (metale żelazne). Pozostaje grupa odpadów komunalnych (grupa 20), w której znajduje się kod 20 01 40, czyli metale.

Czy warto zdecydować się na sprzedaż złomu stalowego?

Segregacja odpadów staje się coraz ważniejszym tematem w Polsce. Duże znaczenie w tym kontekście ma recykling odpadów, który nadaje drugie życie czemuś, co teoretycznie nadaje się wyłącznie na śmieci. Szczególne miejsce wśród materiałów wartych do poddania recyklingowi zajmują metale. Złom stalowy jest odpadem chętnie kupowanym przez różnego rodzaju skupy, ze względu na jego bardzo dobre właściwości i łatwość w poddaniu recyklingowi. Recykling złomu stalowego odbywa się poprzez ponowne przetopienie materiału do pożądanej formy, dzięki czemu uzyskuje się nowy produkt o doskonałych właściwościach. W efekcie tego ceny złomu stalowego utrzymują się od lat na dobrym poziomie, a sam odpad jest chętnie skupowany i odbierany. To wszystko powoduje, że warto decydować się na sprzedaż odpadu tego rodzaju.

Copyright © 2022 Waste Master