Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.
\

Po co jest karta ewidencji odpadów?

Po co jest karta ewidencji odpadów?

Karta ewidencji odpadów stanowi podstawę do przygotowania rocznego zestawienia o odpadach. Jest ono wysyłane do Marszałka Województwa i stanowi przedmiot kontroli. System BDO oraz karty ewidencjonowania odpadów istnieją po to, aby chronić środowisko, życie i zdrowie ludzi przez zapobieganie powstawaniu odpadów oraz zmniejszanie ich ilości, a także redukowanie negatywnego wpływu wytwarzania odpadów na środowisko. Tak wynika z zakresu ustawy o odpadach z działu I, rozdziału 1.

W uproszczeniu: karta ewidencjonowania odpadów oraz system BDO są po to, aby władza publiczna miała większą kontrolę nad wytwarzanymi przez przedsiębiorców odpadami. Dzięki skrupulatnemu księgowaniu oraz dokładnym kontrolom coraz mniej odpadów trafia na nielegalne wysypiska śmieci. Dla przykładu: jeżeli warsztat wpisał w karcie ewidencji odpadów, że wyprodukował 600 litrów przepracowanego oleju i przyjdzie do niego kontrola, która zobaczy, że w miejscu magazynowania odpadów będzie brakowało wspomniane 600 litrów – ma podstawy do wszczęcia odpowiednich środków prawnych, ponieważ zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przepracowany olej (który jest odpadem niebezpiecznym) został nieodpowiednio zutylizowany lub np. wylany do ziemi.

Wysokie kary administracyjne oraz grzywny (sięgające nawet miliona złotych) skutecznie odstraszają przed nieprzestrzeganiem przepisów. Jeżeli chcesz uniknąć odpowiedzialności i działać zgodnie z przepisami, sprawdź, czy jesteś zobowiązany do otrzymania wpisu do rejestru BDO. Jeżeli tak, wtedy zgłoś się do nas! Oferujemy usługę wpisu do systemu oraz późniejsze prowadzenie kart ewidencji odpadów.

Pełna oferta dostępna tutaj!

Copyright © 2022 Waste Master