Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.
\

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – co warto wiedzieć?

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – co warto wiedzieć?

Nieruchomości niezamieszkałe to takie, których nie zamieszkują go mieszkańcy. Na przykład to szkoły, urzędy, domy kultury i biblioteki, a także apteki, obiekty produkcyjne, usługowe i handlowe. Wytwarzają one odpady, które należy odbierać, w tym odpady komunalne. Takie nieruchomości mają zazwyczaj dwie części – przeznaczoną do celów społecznych i gospodarczych oraz socjalną. Część socjalna wytwarza odpady komunalne, których odbiór powinien zostać uregulowany deklaracją śmieciową według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Właściciele takich nieruchomości mają obowiązek zawarcia indywidualnych umów z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Odbiór odpadów innych niż komunalne z nieruchomości niezamieszkałych

Kiedy nieruchomość posiada dwie części – przeznaczoną do celów socjalnych i taką do gospodarczych, a wytwarza odpady inne niż komunalne, właściciel nieruchomości musi zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych niewytworzonych w gospodarstwie domowym. W takim przypadku właściciele są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy.

Potrzebujesz pomocy z utylizacją swoich odpadów?
Jeśli posiadasz złom, z którym nie wiesz co masz zrobić, a czystość stolicy i jej okolic nie jest Ci obojętna – skontaktuj się z nami.

Obowiązki właściciela nieruchomości niezamieszkałej – podsumowanie

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych powinno być ustalone według konkretnych zasad.

Właściciel powinien:

  • zapewnić wpis do Bazy Danych Odpadowych, jeżeli prowadzona działalność tego wymaga,
  • postępować z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania (również ograniczać masy powstających odpadów),
  • zapewnić odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności,
  • selektywnie zbierać odpady.

Copyright © 2022 Waste Master