Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.
\

Ochrona środowiska coraz ważniejsza. Po co jest system BDO?

Ochrona środowiska coraz ważniejsza. Po co jest system BDO?

W ostatnich latach ochrona środowiska stała się jednym z ważniejszych zagadnień nie tylko w Polsce, lecz także w całej Unii Europejskiej. To coraz istotniejszy cel polityczny i gospodarczy UE. Jednym ze skutków jego założeń jest zintegrowany system BDO. Jaki jest jego przedmiot regulacji? Po co opracowano rejestr BDO?

Po co powstał system BDO?

Być może niektórzy przedsiębiorcy, których objął obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów BDO, nie wiedzą, po co taki system w ogóle powstał i dlaczego muszą skrupulatnie księgować generowane przez siebie odpady. Warto poznać cele działania wspomnianego systemu, aby lepiej zrozumieć problemy, którym stara się sprostać.

Obowiązek ewidencjonowania odpadów BDO powstał po to, aby lepiej chronić środowisko, życie i zdrowie ludzi. W jaki sposób? Na przykład poprzez zmniejszenie ilości generowanych odpadów oraz ich negatywnego wpływu, jaki mogą wywierać (w szczególności odpady tzw. niebezpieczne).

Co więcej BDO pozwala lepiej kontrolować wytwarzane odpady, a także gospodarkę nimi (transport, utylizacja, recykling). Dzięki temu, że podmioty mają obowiązek księgowania m.in. tego, ile danego odpadu w konkretnym czasie wytworzyły, łatwo można skontrolować, czy rzeczywiście tak się stało. Dodatkowo, kiedy odpad zostaje przekazany dalej np. do utylizacji lub odzysku, taki proces również musi zostać odnotowany w systemie. To pozwala na zmniejszenie nielegalnego wywożenia odpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone, np. do lasów.

Potrzebujesz pomocy z utylizacją swoich odpadów?
Jeśli posiadasz złom, z którym nie wiesz co masz zrobić, a czystość stolicy i jej okolic nie jest Ci obojętna – skontaktuj się z nami.

Coraz większe poziomy recyklingu. To już się dzieje

Ochrona środowiska jest już na tyle regulowana, że powstały specjalne rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie poziomów odzysków i recyklingu konkretnych odpadów, np. opakowaniowych, powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu czy pojazdów wycofanych z eksploatacji. Poziomy odzysku trzeba osiągnąć w danym roku. Jeżeli nie uda się spełnić żądanych założeń, przedsiębiorstwa mogą czekać dodatkowe opłaty. Niektóre poziomy odzysku i recyklingu są ustalone także w poszczególnych ustawach.

Najbardziej znane w tym temacie jest rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2021 r., które weszło w życie wraz z początkiem 2022 r. Mowa o rozporządzeniu w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r. W jego załączniku znajdziemy specjalny wykaz wraz z tabelą, która jest podzielona na dane lata oraz rodzaje opakowań, z których powstały odpady opakowaniowe, przy czym nie bierze się pod uwagę opakowań bezpośrednich produktów leczniczych, o których mowa w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne.

Z założeń wynika, że do 2030 r. powinniśmy odzyskiwać 54% opakowań z tworzyw sztucznych, 59% z aluminium, 78% z metali żelaznych, 83% z papieru i tektury, 74% ze szkła oraz 29% z drewna, przy czym razem ze wszystkich opakowań powinniśmy odzyskiwać 69%.

Copyright © 2022 Waste Master