Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.
\

Najważniejsze informacje o odpadach styropianu i ich utylizacji

Najważniejsze informacje o odpadach styropianu i ich utylizacji

Poznając najważniejsze informacje o odpadach styropianu ich utylizacji można dowiedzieć się, w jaki sposób prawidłowo je przechowywać. Treść poniższego artykułu opisuje również przebieg recyklingu styropianu.

Jak można podzielić styropian?

Popularna w Polsce i na całym świecie utylizacja styropianu pozwala na zagospodarowanie tych odpadów w taki sposób, aby nie powodować degradacji fauny i flory. Styropian jest materiałem wykorzystywanym w wielu dziedzinach przemysłu. Mogą to być płyty używane do ocieplania budynków, jak i zwykłe tacki, w których przechowuje się artykuły spożywcze, poddawane obróbce termicznej. W ogólnej klasyfikacji styropian dzieli się na dwie podstawowe kategorie – budowlany i opakowaniowy. Utylizacja styropianu polega na prawidłowym posegregowaniu tego odpadu.

W przypadku zanieczyszczonych opakowań, pokrytych produktami używanymi w branży gastronomicznej, wymagane jest zastosowanie odpowiednio dobranych procesów, mających na celu ich oczyszczenie. Czysty styropian opakowaniowy stosowany jest jako zabezpieczenie sprzętu AGD, RTV, a także innych przedmiotów, transportowanych do punktów handlowych bądź też zainteresowanych tymi produktami klientów. Miejscem, do którego przekazuje się styropian czysty i brudny, są wyspecjalizowane punkty, oferujące skup styropianu. Przyjmują one każdą ilość tego odpadu. Dzięki temu w łatwy sposób można pozbyć się zalegających z gospodarstw domowych opakowań czy płyt styropianowych. Odpłatny skup styropianu wymaga dostarczenia tego odpadu do wskazanego miejsca.

Jak przygotować styropian do odbioru?

Skup styropianu dotyczy, zarówno odpadów o niewielkiej wadze i rozmiarze, jak i wielkogabarytowych płyt, a także konstrukcji, stanowiących zabezpieczenie różnych przedmiotów. Osoby dysponujące sporą ilością wyżej wymienionego odpadu, mogą przekazać go do przedsiębiorstw oferujących skup styropianu, zarówno w ilościach detalicznych, jak i hurtowych. Prawidłowe zagospodarowanie odpadów styropianowych zaczyna się od odbioru od klientów indywidualnych, sklepów, firm produkcyjnych i budowlanych. Warto powierzyć to zadanie wyspecjalizowanym jednostkom, które mają w swoich usługach skup odpadów styropianu, realizowany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi. Chodzi tu przede wszystkim o stosowne zezwolenia na transport i gromadzenie tego typu odpadów. Styropian może być przyjmowany w wyznaczonym do tego celu miejscu. Może być to punkt zbiórki, zlokalizowany w konkretnej aglomeracji miejskiej.

Odpłatny skup styropianu polega także na odbiorze tego odpadu z miejsca wyznaczonego przez klienta. Wówczas korzysta się z nowoczesnej bazy maszynowej i transportowej, a także zespołu wykwalifikowanych pracowników. Zorganizowany skup odpadów styropianu polega na odbiorze wszystkich odpadów, zaliczanych do tej kategorii, bez względu na to czy są one w zanieczyszczone, czy też pochodzą z przeprowadzonych ociepleń budynków. W przypadku styropianu czystego, przyjmowanego w bardzo dużej ilości, wykorzystuje się do jego transportu przystosowaną flotę pojazdów. Może ona posiadać przyczepy załadunkowe, dzięki którym z łatwością da się przewieźć nawet bardzo duże ilości tego odpadu. Skup styropianu dedykowany klientom indywidualnym i filmowym, wymaga uzgodnienia wszystkich warunków oraz szczegółów jego odbioru oraz przygotowania do transportu. Właściciele przedsiębiorstw dysponujących halami magazynami lub też innymi pomieszczeniami, przeznaczonymi do składowania tego odpadu, powinni udostępnić je pracownikom firmy, zajmującej się takimi usługami, jak utylizacja styropianu.

Potrzebujesz pomocy z utylizacją swoich odpadów?
Jeśli posiadasz złom, z którym nie wiesz co masz zrobić, a czystość stolicy i jej okolic nie jest Ci obojętna – skontaktuj się z nami.

Pod jakim kodem odpadu umieszczamy w Rejestrze BDO odpady styropianu?

Funkcjonujący w Polsce system kwalifikacji odpadów, obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, bez względu na rodzaj prowadzonej przez nich działalności. Dotyczy to także prawidłowego gospodarowania odpadami, zaliczanymi do grupy 15 i 17. Chodzi tutaj odpady styropianu, zarówno czyste, jak i te pokryte różnymi substancjami. Skup styropianu jest transakcją finansową, która powinna być rozliczona, zarówno z urzędem skarbowym, jak i ujęta w Rejestrze BDO. Należy pamiętać, że wygenerowanie wniosku w Rejestrze BDO wymaga posługiwania się sześciocyfrowymi kodami, oznaczającymi konkretny odpad. Planowany skup styropianiu jest określany w Rejestrze BDO kodem 17 06 04. Jest to ciąg cyfr, zarezerwowany dla odpadów, które powstają w trakcie przeprowadzania prac budowlanych, remontowych i wykończeniowych. Chodzi tutaj przede wszystkim o różnego typu docieplenia.

Kodem 17 06 04 można określić styropian budowlany, pozbawiony zanieczyszczeń. Z kolei kod odpadu 15 01 02 jest przypisany opakowaniem z tworzyw sztucznych. Są to pudełka styropianowe, używane w branży gastronomicznej, a także w innych dziedzinach przemysłu i gospodarki. Legalny skup odpadów styropianu wymaga posiadania potwierdzenia przekazania ich do wybranego miejsca. Klient otrzymuje stosowne zaświadczenie, wydawane w placówce, oferującej skup odpadów styropianu. Stanowi to podstawę do rozliczenia się z fiskusem, ujęcia tej transakcji w ewidencji rachunkowej, a także wygenerowania wniosku w rejestrze BDO. Skup odpadów styropianu może dotyczyć każdego przedsiębiorcy bez względu na profil prowadzonej przez niego działalności. Osoby, które dysponują wyżej wymienionymi odpadami i pragną przekazać je do punktów świadczących takie usługi, jak utylizacja styropianu muszą potwierdzić to działanie w Rejestrze BDO, pobierając kartę przekazania odpadu KPO.

Jak przebiega recykling styropianu?

Osoby zastanawiające się, czym jest recykling styropianu powinny mieć świadomość, że jest to odpad, który wymaga odpowiedniego zagospodarowania. Utylizacja styropianu to proces uregulowany przepisami prawnymi. Firmy oferujące odpłatny bądź też bezpłatny skup styropianu mają obowiązek magazynowania tego odpadu i przygotowania go do dalszych procesów chemicznych. Należy pamiętać, że produkcja styropianu nie zagraża faunie i florze mimo, że jest to materiał powstający z ropy naftowej. Zużyty styropian nie ulega samoistnej degradacji, dlatego też wymaga on zagospodarowania. Utylizacja styropianu jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ materiał ten nie może zalegać na wysypiskach śmieci. Wykorzystanie potencjału użytkowego wyżej wymienionego odpadu, pozwala na jego ponowne użycie w wielu dziedzinach gospodarki i przemysłu.

Potrzebujesz pomocy z utylizacją swoich odpadów?
Jeśli posiadasz złom, z którym nie wiesz co masz zrobić, a czystość stolicy i jej okolic nie jest Ci obojętna – skontaktuj się z nami.

Odzyskiwanie styropianu polega na poddaniu go specjalnie dobranym procesom chemicznym, dzięki którym staje się on surowcem wtórnym. Popularny w Polsce recykling styropianu obejmuje rozdrobnienie tego materiału i stworzenie z niego warstwy izolacyjnej, używanej do ocieplenia konstrukcji budynków, murów oraz stropów. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że prawidłowa utylizacja styropianu, pozwala na wykorzystanie go jako spulchniacz gleby szczególnie, aby poprawić strukturę gleb ciężkich, gliniastych i wymagających zastosowania odpowiednich składników napowietrzających. Odpady poprodukcyjne i czyste, które poddane są takiemu procesowi, jak recykling styropianu, mogą stanowić składnik tynków oraz betonów, a także występować jako wypełniacz asekuracyjny, dodawany do zawartości przesyłek kurierskich i pocztowych. Odpady oznaczone kodem BDO 17 06 04 i poddane odpowiednim obróbkom mechanicznym oraz chemicznym, mogą stanowić wypełniacz do mebli, szczególnie puf, siedzisk czy ław.

Prawidłowe zagospodarowanie odpadów w postaci czystego i zanieczyszczonego styropianu jest najlepszym sposobem, aby ograniczyć jego zaleganie na wysypiskach śmieci. Do tego celu stosuje się recykling styropianu. W trakcie tego procesu powstaje surowiec wtórny, używany w wielu gałęziach przemysłu.

Copyright © 2022 Waste Master