Najważniejsze informacje na temat skupu złomu aluminium | Blog WasteMaster
Abonament BDO - Standard 360 zł (netto) za 12 miesięcy*
  • wpis do BDO za 0 zł
  • ewidencja odpadów do 10 KPO/KEO w miesiącu
  • preferencyjne ceny za odpad
  • zintegorwane narzędzie do ewidencji, jak i sprzedaży odpadu
Zostaw dane kontaktowe, a zadzownimy do Ciebie nawet w 15 minut.
Formularz kontaktowy
*przy płatności z góry za rok.
W roliczeniu miesięcznym cena wynosi 49 zł (netto).
Abonament BDO - Premium 789 zł (netto) za 12 miesięcy*
  • wpis do BDO za 0 zł
  • ewidencja odpadów do 25 KPO/KEO w miesiącu
  • preferencyjne ceny za odpad
  • zintegorwane narzędzie do ewidencji, jak i sprzedaży odpadu
Zostaw dane kontaktowe, a zadzownimy do Ciebie nawet w 15 minut.
Formularz kontaktowy
*przy płatności z góry za rok.
W roliczeniu miesięcznym cena wynosi 99 zł (netto).
Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.

Kwota brutto
Bezpłatna utylizacja
Szczegóły
Najważniejsze informacje na temat skupu złomu aluminium

Złożyłeś sprawozdanie BDO? To jeszcze nie wszystko!

Już niedługo koniec roku 2022, co dla...

Najważniejsze informacje na temat skupu złomu aluminium

Korzyści z ewidencji odpadów BDO. Kto na tym zyskuje?

Od 1 stycznia 2020 r. funkcjonuje ele...

Najważniejsze informacje na temat skupu złomu aluminium

Ochrona środowiska coraz ważniejsza. Po co jest system BDO?

W ostatnich latach ochrona środowiska...

Najważniejsze informacje na temat skupu złomu aluminium

Jak odróżnić cynk od aluminium?

Cynk i aluminium na pierwszy rzut oka...

Najważniejsze informacje na temat skupu złomu aluminium

Jak możemy podzielić złom cynku? Kody BDO

Cynk to jeden z popularniejszych meta...

App Store
Google Play
Otwórz w przeglądarce
App Gallery
Najważniejsze informacje na temat skupu złomu aluminium

Najważniejsze informacje na temat skupu złomu aluminium

21-04-2022

Osoby zainteresowane sprzedażą metalu o symbolu Al, powinny poznać najważniejsze informacje na temat skupu złomu aluminium. To odpad, który może powstawać, zarówno w zakładach przemysłowych, jak i pojawiać się w gospodarstwach domowych.

Jakie dokumenty są wymagane przy skupie aluminium?

Złom aluminiowy może powstawać, zarówno w przedsiębiorstwach prowadzących różnego typu cykle produkcyjne, jak i u klientów indywidualnych, posiadających swoje gospodarstwa domowe. Latami gromadzone, niepotrzebne aluminiowe przedmioty w postaci między innymi puszek po piwie czy napojach, mogą trafić do wyspecjalizowanych firm, oferujących atrakcyjny cenowo skup aluminium. Warto pamiętać, że cena tego surowca uzależniona jest od aktualnych notowań na Giełdzie Metali w Londynie. Opłacalna sprzedaż aluminium opiera się na sporej ilości tego odpadu, co pozwala uzyskać korzystną cenę w trakcie jego sprzedaży do firm, zajmujących się skupem złomu aluminiowego. Osoby dysponujące odpadami aluminiowymi, często zastanawiają się, jakie dokumenty należy przedstawić pracownikom firmy, która zajmuje się takimi usługami, jak skup aluminium. Legalnie i profesjonalnie działający skup złomu aluminiowego wymaga, prowadzenia ewidencji wszystkich przyjmowanych odpadów, niezależnie od tego, czy są one dostarczane przez klientów indywidualnych czy też prowadzących działalność gospodarczą. Złom aluminium, który trafia na sprzedaż, powinien być przekazany w sposób legalny – to znaczy zgodny z obowiązującymi w prawie procedurami. Tego typu działanie regulują przepisy, które mają na celu zwalczanie handlu zakazanymi towarami.

Osoby, które są zainteresowane takimi usługami, jak sprzedaż aluminium, powinny mieć świadomość tego, że brak otrzymania od firmy zajmującej się skupem tego surowca, potwierdzenia jego przekazania, może grozić konsekwencjami w postaci oskarżenia o nielegalne przetwarzanie materiałów pochodzących z nieudokumentowanych źródeł, między innymi z kradzieży. Transakcja finansowa pomiędzy klientem dysponującym złomem aluminiowym, a pracownikiem zatrudnionym w skupie, który zajmuje się odpłatnym odbiorem tego złomu, wymaga udokumentowania. Jest to transakcja, która w polskim prawie podlega także obowiązkowi jej opodatkowania i rozliczenia się z fiskusem. Dlatego też ogromne znaczenie ma dokument potwierdzający sprzedaż aluminium. Jest to potwierdzenie przekazania złomu, stanowiące dowód zawarcia takiej transakcji ze wskazaniem dokładnego miejsca i daty dziennej. Wówczas wymiana, w której dochodzi do przekazania takiego odpadu, jak złom aluminium, uznawana jest za transakcję legalną, a obie strony dysponują zapisem uwierzytelniającym ten proces. Osoby fizyczne otrzymują także formularz przyjęcia odpadów metali, w skrócie FPO. Jest to dokument, w którym znajduje się określenie rodzaju przyjmowanego złomu, jak i dokładne wskazanie źródła jego pochodzenia. Na wyżej wymienionym dokumencie powinny znajdować się takie dane, jak adres zamieszkania, numer dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także imię i nazwisko osoby przekazującej odpadł na skup.

W jaki sposób przygotować odpad do transportu do skupu aluminium?

Legalna w Polsce sprzedaż aluminium może dotyczyć, zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. To odpad, który może być poddawany recyklingowi, co prowadzi do ograniczenia degradacyjnej gospodarki wydobywczej, rujnującej środowisko naturalne. Skup aluminium, prowadzony przez wyspecjalizowane jednostki, wymaga od osób dysponujących tym złomem, przygotowania się do jego transportowania. Osoby dysponujące starymi blachami, puszkami, profilami, a także innymi elementami aluminiowymi, które powstają w gospodarstwie domowym, rolnym lub przedsiębiorstwach, mogą skorzystać z mobilnych usług i zdecydować się na zamówienie transportu aluminium do miejsca jego skupu. Tego typu działanie ma uzasadnienie, jeśli dana osoba dysponuje bardzo dużą ilością odpadów – oddawanego na sprzedaż aluminium. Organizując transport do punktów składowania aluminium, można zlecić sprawny i terminowy wywóz tego odpadu z posesji. Wsparcie profesjonalistów, którzy oferują wyżej wymienione usługi, pozwala na przeprowadzenie procesu oczyszczania posesji z odpadów aluminiowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a także standardami narzuconymi przez Unię Europejską.

Bezpieczny i zgodny z prawem przewóz metalu, którym jest aluminium, nie wymaga obecnie posiadania żadnych specjalistycznych zezwoleń. Tego typu działanie można zlecić wybranej firmie, z którą docelową zawiera się transakcję, dotyczącą takiej czynności, jak sprzedaż aluminium. Flota pojazdów, upoważniona do transportowania odpadów aluminiowych, ma odpowiednio przystosowane i oznakowane pojazdy, a także sporządza fachową dokumentację, potwierdzającą rodzaj, ilość i jakość zabieranego złomu aluminiowego. Ponadto, skup aluminium, proponowany przez firmy działające na terenie Polski, obejmuje również wpisanie danych zleceniodawcy wywozu bądź odbioru tego surowca z posesji lub też zakładów przemysłowych. Przygotowanie aluminium do transportu nie wymaga zastosowania żadnych specjalistycznych czynności. Wystarczy udostępnić pracownikom firmy, oferującej skup aluminium, dostęp do miejsca, gdzie znajduje się ten odpad.

Pod jakim kodem w rejestrze BDO znajduje się złom aluminium?

Sprzedaż aluminium przez przedsiębiorców wymaga zarejestrowania tego typu usługi, w funkcjonującym od pewnego czasu Rejestrze BDO. To katalog, który pozwala uzyskać odpowiedni wpis i indywidualny, dziewięciocyfrowy numer rejestrowy. Obowiązek rejestrowania wywozu odpadów aluminiowych przez właścicieli zakładów przemysłowych dotyczy nie tylko transportu złomu, wytwarzanego samodzielnie, ale także surowców pozyskanych na skutek współdziałania z innymi firmami bądź też klientami indywidualnymi. W Rejestrze BDO, stanowiącym katalog odpadów 2022, opartym na aktualnym Rozporządzeniu Ministra Klimatu, w sprawie zagospodarowania odpadów, złom aluminium zaliczany jest do odpadów z grupy 17. Chodzi tutaj przede wszystkim o złom aluminium, pochodzący z budów i remontów, a także wszelkiego typu demontaży obiektów budowlanych lub też elementów infrastruktury drogowej.

Dokładny kod na odpad aluminiowy to ciąg 6 -cyfr – 17 0402. To odpady oznakowane w BDO gwiazdką. Jest to symbol, który kwalifikuje te odpady do komponentów niebezpiecznych. Należy pamiętać, że prawidłowe przypisanie kodu danego odpadu, spoczywa wyłącznie na jego wytwórcy. Oznacza to, że przypisanie złomu aluminium do nieprawidłowego kodu odpadu, grozi poważnymi konsekwencjami. Warto wspomnieć, że w Rejestrze BDO złom aluminium w postaci puszek, może znajdować się także pod kodem 15 01 04. Ponadto, dopuszczalne są także oznakowania w postaci 19 12 03 metali nieżelaznych. Kodem 12 0104 można określić powstający w wielu przedsiębiorstwach pył aluminiowy, zaś numerem 12 01 03 można oznaczyć wióry aluminiowe. Prawidłowa kwalifikacja odpadu, którym jest złom aluminium, pozwala na dokładne opisanie, jaki rodzaj odpadów jest generowany przez dane przedsiębiorstwo. Odpady złomowe, zakwalifikowane do grupy 17, obejmują także złom aluminium, który został pokryty glebą i ziemią, pochodzącą z terenów zanieczyszczonych. Przy kwalifikowaniu złomu aluminium przy pomocy kodów w Rejestrze BDO, warto uwzględnić także grupę 12, stanowiącą odpady z kształtowania, w której złom aluminium może występować pod kodami 12 01 03 i 12 01 04.

Jak odbywa się recykling złomu aluminium?

Kluczowym źródłem pozyskiwania aluminium w przemyśle jest prawidłowo przeprowadzony proces recyklingu tego odpadu. Obecnie w wielu krajach na świecie stosuje się udoskonalony recykling aluminium, który pozwala na precyzyjne odzyskanie bardzo dużej ilości tego metalu. Skupowany złom aluminium trafia do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, w których zostaje on poddany specjalnie dobranemu procesowi przetwarzania. Do tego celu można użyć zwykłego złomu aluminium w postaci zużytych puszek, folii, wiór, a nawet zgarów i żużli solnych. Warto wspomnieć, że recykling aluminium może obejmować również elementy zanieczyszczone, pokryte ziemią. Zróżnicowane pochodzenie odpadów aluminiowych, przygotowywanych do poddania ich procesowi recyklingu, ma ogromne znaczenie. Jeśli produkty te są silnie zanieczyszczone, dobiera się specjalny proces, w którym będą one przetwarzane w celu odzyskania tego surowca. Należy pamiętać, że sam proces, którym jest recykling aluminium jest bardzo złożony. Dzieje się tak, ponieważ w trakcie odzyskiwania wyżej wymienionego metalu dochodzi do uwolnienia się wielu surowców, znajdujących się w wyrobach aluminiowych.

Do pozyskania metalu w postaci aluminium, wymagane jest zastosowanie kosztownych, skomplikowanych i czasochłonnych operacji metalurgicznych. Sam proces produkcji aluminium z starannie dobranych surowców wtórnych, można podzielić zasadniczo na kilka faz w postaci mechanicznej segregacji, sortowania wtórnego materiału termicznego, usuwania powłoki i farb z odzyskanego materiału, a także topienia odpadów drobnocząsteczkowych, przeprowadzanych w piecach indukcyjnych tyglowych lub wannowych. Czwarta i piąta faza dotycząca takiego procesu, jak recykling aluminium polega na rafinacji i filtracji tego surowca, dzięki czemu następuje proces jego oczyszczenia i pozbycia się wszelkiego typu dodatków niemetalicznych. Ostatnią fazą w procesie, którym jest recykling aluminium jest odlewanie tego surowca. Recykling aluminium może powodować powstawanie dużych zanieczyszczeń i pojawianie się tworzyw sztucznych, które przed przetopieniem, muszą zostać poddane starannej obróbce termicznej. Tylko wówczas można uzyskać idealnie ciekły, czysty metal. Wszystkie wyżej wymienione działania, sprowadzają się do ponownego wykorzystania złomu aluminium do procesów produkcji puszek, elementów konstrukcji wybranych modeli maszyn czy też różnego typu przedmiotów, również tych codziennego użytku.

Aluminium stanowi bardzo cenny metal. To surowiec, który jest powszechnie odzyskiwany. Dzieje się to w wyniku stosowania takiego procesu, jak recykling aluminium.

Złom aluminium
Skup aluminium
Waste Master Sp. z o.o.
Polska
My odbieramy
Skup aluminium

W ramach usługi dokonamy bezpłatnej wyceny odpadu. Jesteśmy zainteresowani następującymi rodzajami aluminium:Aluminiowe Cu chłodniceAluminiowe li...

Wyceń przez telefon575840085
Wyceń bezpłatnie
Copyright © 2022 Waste Master
533 874 679
Telefon
Napisz do nas
Czat