Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.
\

Na czym polega usługa skupu makulatury?

Na czym polega usługa skupu makulatury?

Jak przygotować makulaturę do sprzedaży?

Ważne jest, aby makulatura została umieszczona w jednym magazynie lub pomieszczeniu. Ułatwi to znacznie dokonanie załadunku. W żadnym przypadku nie może być przechowywana na zewnątrz, lub narażona na warunki atmosferyczne. W przypadku kartonów warto rozważyć wcześniejsze ich belowanie. W przypadku nieposiadania odpowiedniego sprzętu istnieje możliwość jego wynajmu.

Pod jakim kodem odpadu sklasyfikowany jest odpad makulatury?

Jest to zależne od tego, jakiego rodzaju posiadamy makulaturę. W ramach katalogu odpadów możemy znaleźć kilka kodów dotyczących makulatury. Najpopularniejszym jest 15 01 01, pod którym sprzedaje się opakowania z papieru i tektury. Inny popularny kod pochodzi z grupy 19 12, czyli odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach (19 12 01). Najlepiej skontaktować się z naszą firmą, a my pomożemy znaleźć odbiorcę z prawidłowym kodem.

Jak dzielimy odpad makulatury?

W Polsce stosujemy klasyfikację tego odpadu opartą na europejskim wykazie rodzajów i odmian makulatury. Zgodnie z klasyfikacją makulaturę dzieli się na cztery rodzaje, a w ramach ich na 54 odmiany. Wymienia się następujące rodzaje:

  • Rodzaj A – tzw. odmiany słabe. Obejmują one 12 odmian makulatury objętych symbolami od A1 do A12. Jest to głównie makulatura zmieszana z różnych rodzajów papieru i tektury.
  • Rodzaj B – tzw. makulatura średnia. Zaliczamy do niej 15 odmian makulatury o symbolach od B1 do B15. Wśród nich dominują głównie gazety, książki oraz ilustrowane magazyny.
  • Rodzaj C – tzw. lepsze odmiany. Określa się 19 odmian tego rodzaju makulatury, które mają przypisane symbole od C1 do C19. W tym rodzaju spotykamy głównie ścinki oraz odpady wytworów i przetworów z papierów białych i bezdrzewnych, akta białe oraz ścinki drukarskie.
  • Rodzaj D – tzw. makulatura mocna. Istnieje 6 odmian tego surowca z symbolami od D1 do D6. Można wymienić głównie worki, tektura falista, ścinki i odpady z papieru i tektury tzw. kraft (siarczanowej).

Uwzględniając nadmiernie rozbudowany podział makulatury, jest on ciężka do stosowania w praktyce. W recyklingu i zbieractwie jest stosowany często zamiennie następujące rodzaje makulatur:

  • do makulatury mocnej zalicza się zużyte worki, tekturę falistą oraz przetwory z niezielonej masy celulozowej siarczanowej,
  • do makulatury białej wlicza się wytwory i przetwory z bielonych mas włóknistych,
  • w ramach makulatury mieszanej wlicza się odpad z makulatury niesortowanej,
  • natomiast makulatura śmietnikowa zawiera makulaturę z pojemników na śmieci lub wysypisk.

Potrzebujesz pomocy z utylizacją swoich odpadów?
Jeśli posiadasz złom, z którym nie wiesz co masz zrobić, a czystość stolicy i jej okolic nie jest Ci obojętna – skontaktuj się z nami.

Skup makulatury – czy to usługa wraz z odbiorem odpadu?

W odbiorze odpadów specjalizują się skupy złomu i firmy znane tylko z takiej działalności. Firmy te skupują odpady, a później przetworzoną makulaturę sprzedają. Przyjmowana jest w tych miejscach każda ilość makulatury. Odpady można dostarczać samodzielnie albo zamówić transport z firmy.

Jakie minimalne ilości makulatury mogą zostać odebrane?

Większość firm za minimum logistyczne dla odbioru makulatury ustalają wartość 1 tony odpadu. Jednak wszystko jest zależne też od rodzaju odpadu, który chcemy przekazać. Dlatego warto skontaktować się z naszym konsultantem w celu znalezienia rozwiązania dla odpadu.

Czy osoba prywatna może sprzedać kartony na skup makulatury?

Tak, jest taka możliwość. Należy zgłosić ten fakt wcześniej, gdyż zgodnie z procedurami w rejestrze BDO odbierający taki odpad będzie zobowiązany do umieszczenia go w ewidencji. W przypadku gdy samemu dostarczamy odpad do skupu makulatury, również należy podkreślić, iż robimy to jako osoba fizyczna.

Potrzebujesz pomocy z utylizacją swoich odpadów?
Jeśli posiadasz złom, z którym nie wiesz co masz zrobić, a czystość stolicy i jej okolic nie jest Ci obojętna – skontaktuj się z nami.

Jak wygląda odpłatność za odbiór makulatury?

Ceny makulatury zależą od takich czynników jak lokalizacja odpadu, jego ilość czy jakość. Im większa ilość i lepsza jakość, tym wyższą cenę można wynegocjować. Najmniej płatne w kontekście makulatury są kartony, gdzie ich cena zaczyna się od 0,25 zł za kg. Cena za gazety i książki w miękkiej okładce może zaczynać się od 0,35 zł za kg. Na cenę makulatury duży wpływ mają zagraniczne rynki skupujące odpad (jak przykładowo Chiny).

Ile dostanę za makulaturę?

Wszystko zależy od rodzaju makulatury. W przypadku odpadu złego jakości możliwe jest uzyskanie niskiej kwoty w okolicach nawet 0,10 zł za kg. Ważny jest również rodzaj odpadu. Mniej płatne są kartony w porównaniu do przykładowo gazet (za kartony można uzyskać około 0,25 zł za kg w porównaniu do 0,35 zł za kg gazet). Liczy się w tej kwestii również czy kartony są belowane, ponieważ w takiej sytuacji można uzyskać wyższą cenę makulatury.

Jak kształtuje się cena skupu makulatury?

Cena skupu makulatury jest zależna od wielu czynników. Jednym z nich jest przykładowo zapotrzebowanie rynku na makulaturę. Duży wpływ również mają ceny na rynkach zagranicznych na ten odpad. W Polsce ceny wahają się od 0,20 zł za kg odpadu. Warto podkreślić, że ceny zmieniają się również zależenie od jakości i ilości odpadu.

Copyright © 2022 Waste Master