Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.
\

Czy odpady weterynaryjne podlegają odbiorowi?

Czy odpady weterynaryjne podlegają odbiorowi?

Odpady weterynaryjne, tak samo jak odpady medyczne, muszą podlegać unieszkodliwieniu i utylizacji, a co za tym idzie, muszą zostać odebrane przez odpowiedni podmiot zajmujący się wywozem tego typu pozostałości. Aby jednak proces mógł się odbyć legalnie, należy dopełnić pewnych formalności, bez których niemożliwe jest zutylizowanie odpadu. Osoba nim dysponująca jest zobowiązana do oznaczenia odpadów weterynaryjnych odpowiednim kodem. Całość ma się znaleźć w ewidencji odpadów i w Karcie Przekazania Odpadów. Ważne jest, aby znać właściwy kod odpadów weterynaryjnych, np. oznaczenie 18 02 01 to narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki, m.in. noże chirurgiczne, skalpele, nożyce, dłuta, pilniki. Całość wykazu kodów znajduje się w rozporządzeniu ministra klimatu ds. klasyfikacji odpadów.

Copyright © 2022 Waste Master